mikroSubiekt dla Windows

Zmiany w wersji 4.00

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w programie.

  • Dodano obsługę sterowników dla drukarek fiskalnych: Elemis Giga, Elzab Mera TE TFT, Elzab Mera TE FV TFT, Epson TM-T801FV, Farex Topaz, Novitus Bono E, Novitus Delio E, Novitus Delio Prime E, Novitus Deon E, Posnet Temo HS, Posnet Thermal FV, Posnet Thermal FV EJ, Posnet Thermal HD FV EJ 1.01, Posnet Thermal HS, Posnet Thermal HS FV EJ, UPOS FP-T88FVA, UPOS FP-TA10FVA.
  • Dodano możliwość określania i drukowania przyczyny korekty, jako realizację obowiązku narzuconego przez art. 106j ust.2 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
  • Wprowadzono możliwość określenia, iż podmiot rozlicza się metodą kasową. Można tego dokonać, zaznaczając znacznik Podmiot rozlicza się przy pomocy metody kasowej dostępny w parametrach ogólnych programu. Zaznaczenie go spowoduje automatyczne podpowiadanie drukowania frazy „metoda kasowa” na wydrukach dokumentów.
  • Wprowadzono możliwość wyłączenia drukowania napisów „oryginał/kopia”. Ustawienie znacznika wyłączającego dostępne jest w parametrach poszczególnych dokumentów.
  • Dostosowano edycję i wydruk paragonów do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013 r.
  • Wprowadzono możliwość definiowania tytułu dokumentu (np. „Faktura VAT”) na wydruku. Ustawienie dostępne jest w parametrach poszczególnych typów dokumentów.
  • Dodano możliwość opcjonalnego włączenia drukowania frazy „Metoda kasowa” na wydrukach dokumentów. Opcja dostępna jest w oknie wydruku dokumentu.
  • Wprowadzono drukowanie informacji o rabatach i narzutach na paragonach emitowanych przez drukarki fiskalne, o ile urządzenie udostępnia taką możliwość.
  • Wprowadzono możliwość opcjonalnego umieszczania identyfikatora podatkowego nabywcy na paragonach emitowanych przez drukarki fiskalne, o ile urządzenie oferuje taką możliwość. Funkcja ta jest realizacją paragrafu 8 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013 r.