Rachmistrz GT – ulepszenia

Zmiany w wersji 1.58

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.58 Rachmistrza GT.

 • Dodano sumowanie zaznaczonych pozycji w serwisie Dowody wewnętrzne. Mechanizm sumowania pozycji jest zabezpieczony aktywnym abonamentem i przestanie działać, gdy abonament nie będzie aktywny.
 • Dodano sumowanie zaznaczonych pozycji w serwisie Wyposażenie. Mechanizm sumowania pozycji jest zabezpieczony aktywnym abonamentem i przestanie działać, gdy abonament nie będzie aktywny.
 • W schematach importu dodano możliwość tworzenia dokumentów w ewidencji VAT. Tak utworzone dokumenty mają zaznaczoną opcję Odliczaj/Naliczaj VAT po zapłaceniu.
 • Do modułów związanych z wiadomościami SMS dodano operację Stan konta SMS, która umożliwia szybkie sprawdzenie dostępnej liczby wiadomości do wysłania i daty ważności pakietu SMS.
 • Dodano uprawnienie blokujące operacje podłączania i odłączania programu do Konta InsERT.
 • Poprawiono błąd mogący powodować kasowanie ustawienia parametru określającego, co jaki czas program powinien wysyłać utworzone wiadomości SMS. Błąd mógł wystąpić tylko wówczas, gdy usługa SMS nie była aktywna.
 • Usunięto kontrolkę Data zapłaty RR z zakładki VAT dla zapisów w ewidencji VAT zakupu w sytuacji gdy ta data nie znajduje zastosowania. Do tej pory kontrolka, w takich sytuacjach, była nieaktywna.
 • Uwzględniono składki pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na deklaracji PIT-11.
 • Uwzględniono składki pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na zaliczce miesięcznej od wypłat PIT.
 • Uwzględniono zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia na deklaracji PIT-11.
 • Uwzględniono zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia na zaliczce miesięcznej od wypłat PIT.
 • W kreatorze zbiorczej wysyłki wiadomości SMS poprawiono działanie znacznika odpowiedzialnego za kwalifikowanie odbiorców, dla których utworzone zostaną wiadomości.
 • W parametrach deklaracji skarbowych dodano możliwość ustawienia domyślnego rodzaju podpis. Parametr jest uwzględniany w opcji Generuj i wyślij, w podpowiadaniu kolejnej opcji na oknie wysyłki elektronicznej oraz podczas podpisu zbiorczego deklaracji.
 • W parametrach plików JPK dodano możliwość ustawienia domyślnego rodzaju podpisu. Po wejściu w wysyłkę elektroniczną wybrana opcja zostanie zaznaczona i można ją uruchomić naciskając klawisz spacja lub enter.
 • W schematach importu dla dokumentów rozliczenie sprzedaży i rozliczenie zakupu dodano możliwość wyboru czy numer dokumentu ma być ustawiany na podstawie numeru rozliczenia (tak jak dotychczas) czy ma być ustawiany na podstawie numeru rozrachunku.
 • Wykonano zmiany mające na celu przyspieszenie wczytywania list podmiotów przy starcie aplikacji.

Opis zmian (1.56 SP1)

Wersja 1.56 SP1 – 12/03/2019

 • Dodano wersję 13 deklaracji VAT-7K. Deklaracja obsługuje korektę oraz wysyłkę elektroniczną.
 • Dodano wersję 19 deklaracji VAT-7. Deklaracja obsługuje korektę oraz wysyłkę elektroniczną.
 • Dodano obsługę wersji 2-0E wysyłki dla deklaracji PIT-37(25).
 • Dodano skróty klawiszowe na wydatku w KPiR dotyczące kontrolek związanych z przypadkiem szczególnym PIT.
 • Dodano ustawianie rodzaju zapisu VAT na kosztowy przy wyliczeniu kosztu z ustawionym przypadkiem szczególnym VAT lub PIT.
 • Poprawiono błąd polegający na zapisywaniu nieprawidłowo sformatowanej daty do historii sprawdzania statusu podatnika w systemie VIES.
 • Poprawiono liczenie pola 328 dla PIT-36(26). Poprzednio pole 328 nie uwzględniało zaliczek z innych źródeł dochodów niż działalność gospodarcza.
 • Poprawiono pobieranie danych na załącznik ORD-ZU z deklaracji PIT-11, PIT-28, PIT-4R oraz PIT-8AR.
 • Poprawiono problem z importem plików JPK_VAT do ewidencji VAT. Problem objawiał się komunikatem: “Nieznany typ JPK” i dotyczył tylko plików zawierających atrybut xsi:schemaLocation.
 • Poprawiono uwzględnianie straty z najmu na zaliczę miesięcznej oraz kwartalnej PIT w wersji 3.
 • Rozwiązano problem z ustawianiem selektora “Przypadek szczególny PIT” na dokumencie Wydatek KPiR. Błąd występował tylko dla niektórych kontrahentów i był zależny od specyficznych od stawień pól “Przypadek szczególny PIT” i “Przypadek szczególny VAT” znajdujących się na zakładce Księgowe w kartotece kontrahentów.
 • Zmieniono parametry JPK na parametry JPK_VAT i VAT-7. E-mail zdefiniowany w parametrach pobierany jest zarówno do pliku JPK_VAT, jak i deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.

Wersja 1.56 HF1 – 11/02/2019

 • Poprawiono wskazanie na wzorzec Ministerstwa Finansów w e-sprawozdaniach finansowych dla jednostek małych, mikro oraz organizacji pozarządowych.
 • Poprawiono wyliczanie terminu korekty ze względu na złe długi dla dokumentów, którym termin płatności przypadał przed 03.10.2018. Dla takich dokumentów dług uprawomocnia się po 150 dniach.
 • Rozwiązano problem dotyczący deklaracji ZUS RPA. Błędnie była wypełniana sekcja III C deklaracji.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.56 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.56 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.56 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.56, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie licencjamiAktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym WidokPrzywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.56

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.56 Rachmistrza GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano mechanizm zbiorczego aktualizowania terminu korekty VAT. Można aktualizować termin, jeśli na zakładce “Inne” ustawiony jest znacznik “Korekta VAT”, wybrana opcja “Zwykłe” i nie sporządzono korekty do aktualizowanego dokumentu.
 • Udostępniono deklarację PIT-37 (wersja 25) wraz ze schematem wysyłki elektronicznej.
 • Udostępniono nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • Udostępniono nowy format zaliczki kwartalnej podatku PIT (podatek liniowy).
 • Udostępniono nowy format zaliczki kwartalnej podatku PIT (wg skali podatkowej).
 • Udostępniono nowy format zaliczki miesięcznej podatku PIT (podatek liniowy).
 • Udostępniono nowy format zaliczki miesięcznej podatku PIT (wg skali podatkowej).
 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanych błędów w załączniku PIT-O, który pojawiał się, gdy w polu 4 deklaracji była inna liczba niż 1.
 • Rozwiązano problem z wyliczaniem udziału wspólnika na deklaracji PIT-28B.
 • Rozwiązano problem z wysyłką elektroniczną deklaracji PIT-36, który występował w sytuacji, gdy danych małżonka wpisany był inny adres niż w danych podatnika.
 • Uzupełniono reguły wyliczania pól w deklaracji PIT-4R o nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • W danych demo wyeliminowano problem z wyliczaniem składek ZUS wspólnika.
 • W obsłudze tzw. ulgi na złe długi zmieniono domyślną długość okresu ze 150 dni na 90 dni.
 • Zaktualizowano algorytm wyliczania deklaracji PIT-8AR. Pola wyliczane są zarówno na podstawie starej, jak i nowej wersji zaliczki.