Subiekt GT ulepszenie

 uwaga:  Po wygenerowaniu kodu ulepszenia w WWSYSTEM pomoc zdalna w zainstalowaniu ulepszenia.

Opis zmian (1.47 HF1)

Wersja 1.47 HF1 – 02/02/2017

 • Poprawiono generowanie pliku JPK_VAT. Do tej pory pole techniczne DataSprzedazy w pliku było wypełniane danymi z pola Data magazynowa z ewidencji VAT sprzedaży. Obecnie pole techniczne DataSprzedazy brane jest z pola Data zakończenia dostawy w ewidencji. Dodatkowo, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, DataSprzedazy jest wypełniania tylko wtedy, jeśli różni się od DataWystawienia.
 • Poprawiono import zapisów do Ewidencji VAT sprzedaży z pliku JPK_VAT(2) w przypadku, gdy w pliku występował zapis z niewypełnioną datą sprzedaży. Poprzednio taki plik nie mógł być zaimportowany.
 • Rozwiązano problemy z konwersją, które zdarzały się przy konwertowaniu baz w wersji wcześniejszej niż 1.26.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.47 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.47 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.47 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.47, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie licencjamiAktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym WidokPrzywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.47

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.47Subiekta GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • W modułach faktur sprzedaży, korekt sprzedaży, sprzedaży detalicznej dodano kolumny z nazwą i symbolem odbiorcy. W modułach wydań magazynowych, wydań kontrahenta oraz zamówień od klienta dodano kolumny z nazwą i symbolem płatnika.
 • Dodano automatyczne przeliczanie zestawienia Rozrachunki ze spłatami na dany dzień przed wydrukowaniem zestawienia za pomocą opcji ‚Drukuj z grupowaniem’.
 • Dodano eksport zwrotów magazynowych (ZWZ, ZPZ) do pliku JPK_MAG.
 • Dodano możliwość pomijania rezerwacji towarów przy zatwierdzaniu inwentaryzacji zbiorczej z poziomu menu podręcznego na liście dokumentów IWz.
 • Dokonano zmian związanych z obsługą katalogu roboczego dla sterowników urządzeń fiskalnych. W pewnych sytuacjach występowały problemy z dostępem do tego katalogu.
 • Odblokowano możliwość wprowadzenia dokumentów zakupu, korekt zakupu oraz przyjęć magazynowych poprzez „Dodaj na podstawie” w przypadku, gdy magazyn jest zsynchronizowany z Subiektem Sprint 2.
 • Poprawiono błąd powodujący niewłaściwe zachowaniu programu na zakładce „Kasa” na dokumentach sprzedaży przy odebranym uprawnieniu „Dokumenty kasowe – Zmiana daty wystawienia”.
 • Poprawiono błąd powodujący wprowadzenie do pliku JPK_MAG pustych linii po nazwie magazynu.
 • Poprawiono działanie uprawnienia „Rozlicz przez skojarzenie”. Odebranie uprawnienia zablokuje możliwość rozliczania rozrachunków z poziomu Dokumentów kasowych oraz Operacji bankowych.
 • Poprawiono sposób działania ewidencji akcyzowych przy braku uprawnienia „Handel – zmiana magazynu”.
 • Poprawiono sposób importu dokumentów do ewidencji akcyzowych, umożliwiając import dokumentów zablokowanych (np. z powodu np. dekretacji w programie księgowym).
 • Poprawiono treść komunikatu wyświetlanego przy próbie zapisu niewłaściwie zmodyfikowanego wzorca wydruku z rozbiciem na dostawy.
 • W ewidencjach akcyzowych poprawiono błąd powodujący wprowadzenie niewłaściwego znaku przy wartości akcyzy w przypadku importu dokumentów korygujących i zwrotów.
 • W ewidencjach akcyzowych poprawiono działanie importu dokumentów korygujących, jeśli do dokumentu źródłowego wystawiono kolejne korekty.
 • W ewidencji sprzedaży wyrobów akcyzowych zmieniono nazwę kolumny „Kod CN” na „Pozycja CN”, dostosowując ją do wymogów ustawy.
 • W kartotece towarów na zakładce „vendero” dodano sekcję z danymi dla porównywarek cen. Zakładka jest widoczna tylko przy współpracy Subiekta GT z vendero.
 • Wykonano zmiany w mechanizmie wyświetlania list pozwalające na wyróżnienie w oknie Lista kolumn tych kolumn, które wprowadzono w nowych wersjach i zabezpieczono kodem aktywacyjnym.
 • Z instalatora wycofano mechanizm wyszukiwania czcionek, który został wprowadzony do systemu w związku z problemami z eksportem wydruków do plików PDF (poprawka do systemu Windows o numerze KB3102429). Microsoft wykonał poprawki w systemie Windows, dzięki którym mechanizm wyszukiwania nie jest już potrzebny.
 • Zabranie uprawnienia do dodawania Należności nie powoduje już braku możliwości spłaty Należności z odroczonym terminem płatności za pomocą płatności kartą.
 • Zmieniono sposób komunikacji z Portalem Podatkowym Ministerstwa Finansów, wykorzystywanym w funkcji „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” dostępnej w module kontrahentów.

Zmiany w wersji 1.37 Subiekt GT ulepszenie 

 

subiekt_gtPoniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.37Subiekta GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano edytor pliku XML deklaracji Intrastat.
 • Wprowadzono integrację systemu InsERT GT z wyszukiwarką podmiotów gospodarki narodowej Głównego Urzędu Statystycznego. Dzięki temu możliwe jest automatyczne pobranie danych adresowych kontrahenta na podstawie jego numeru NIP lub numeru REGON. Funkcjonalność pobierania danych adresowych jest aktywna tylko dla posiadaczy abonamentu na ulepszenia.
 • Do słownika Symbole deklaracji wykorzystywanego w Bankowości on-line dodano nowe symbole formularzy: AKC-4, AKC-4ZOA, AKC-4ZOB, AKC-4ZOC, AKC-4ZOD, AKC4-ZOF, AKC-4ZOI, AKC-4ZOJ, AKC-4ZOK, AKC-4L, AKC-WG, AKC-ST, AKC-STn, POG-4, POG-5, P-KOP, AKC-U, AKC-U (w), SAD.
 • Dodano możliwość drukowania miejsca na podpisy pod fakturą drukowaną na drukarce fiskalnej Novitus Delio Prime E.
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar Tempo 3 z papierem 57 mm.
 • Dodano zakładkę VAT na dokumentach: wydanie zewnętrzne z VAT i przyjęcie zewnętrzne z VAT.
 • Na wydrukach tekstowych przywrócono wydruk podtytułu faktury detalicznej wystawionej do pojedynczego paragonu. Błąd pojawiał się po wprowadzeniu możliwości wystawienia faktury detalicznej do wielu paragonów.
 • Poprawiono błąd umożliwiający wystawienie jednocześnie na kilku stanowiskach faktury detalicznej do tego samego paragonu.
 • Poprawiono błędne wyliczanie ceny brutto na fakturze zakupu przy wyborze „Ceny z ostatniej dostawy”, w sytuacji gdy towar ma zaznaczony obrót marżowy, stawkę VAT przy zakupie ustawioną na NPO oraz niezerową stawkę VAT przy sprzedaży.
 • Poprawiono problem przypisywania ilości do niewłaściwej pozycji podczas zapisu faktury, na której zastosowano sortowanie i wystąpił brak odpowiedniej ilości towaru.
 • Poprawiono problem z zatwierdzaniem raportów kasowych, gdy w okresie raportu istnieją unieważnione dokumenty kasowe.
 • Poprawiono problem związany ze zbiorczym eksportem do pliku xml wzorców wydruku. W niektórych przypadkach wzorce eksportowane były w nieprawidłowy sposób, ich późniejsze wczytanie z błędnego pliku xml było niemożliwe.
 • W „Parametrach Subiekta”, na zakładce „Inne” zmieniono nazwę znacznika „Faktury mieszane” na „Sprawdzaj poprawność obrotu towarów objętych odwrotnym obciążeniem dla czynnych podatników VAT”. Nowa nazwa precyzyjniej określa znaczenie tego parametru.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano funkcje umożliwiające wydruk naklejek na podstawie określonych dokumentów magazynowych lub handlowych oraz wybranych kontrahentów i towarów. W tym celu do obiektów KontrahenciKolekcja, TowaryKolekcja i SuDokumentyKolekcja dodano funkcje: DrukujNaklejkiZKontarhentami, DrukujNaklejkiZTowarami, DrukujNaklejkiZTowaramiHan, DrukujNaklejkiZTowaramiMag.
 • W konfiguracji fiskalizacji zdalnej dodano parametr „Drukuj rabaty i narzuty” pozwalający na opcjonalne wyłączenie drukowania rabatów i narzutów na dokumencie fiskalnym.
 • W Parametrach kontrahentów zmieniono wypełnianie pola „Kolejny numer” przy automatycznym nadawaniu symboli. Obecnie pole to wypełniane jest kolejnym numerem, jaki zostanie nadany nowemu kontrahentowi. Poprzednio pole to wypełniane było pierwszym wolnym numerem, przez co dochodziło do zaburzania numeracji. Obecnie, jeśli użytkownik chce wypełniać luki w numeracji, powinien w to pole wpisać numer 1. Wówczas program przydzieli kolejnemu kontrahentowi pierwszy wolny numer.
 • W sterowniku fiskalizacji zdalnej poprawiono błąd polegający na braku możliwości skomunikowania się z serwisem fiskalizacji programu Subiekt Sprint.
 • Zoptymalizowano pobieranie historii transakcji w bankowości-online dla mBanku.

Zmiany w wersji 1.36

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.36 Subiekta GT.

 • Dodano możliwość przypisania adresu dostawy do dokumentu. Jeśli na podstawie dokumentu z przypisanym adresem dostawy powstaje inny dokument, wówczas adres ten jest przenoszony na dokument pochodny. Przykładem może być zamówienie i faktura powstająca na jego podstawie.
 • Dodano możliwość wyliczania zamówień zaliczkowych od cen netto. Nowy sposób wyliczania można włączyć w parametrach zamówień zaliczkowych.
 • Dodano nową transakcję VAT: Import towarów w procedurze uproszczonej – ITPU.
 • Dodano nowy typ dokumentu – Korekta faktury VAT marża.
 • W parametrach dokumentów typu: faktura, rachunek, korekta i zamówienie dodano nową zakładkę „Zmiana VAT”, na której można ustawić sposób przeliczania cen po zmianie stawki VAT. Nowy parametr pozwala utrzymywać niezmienioną cenę netto lub brutto. Można także pozostawić dotychczasowy sposób pracy programu poprzez wybór opcji „nie kontroluj”‚.
 • W Parametrach Subiekta dodano przełącznik umożliwiający wymuszanie podawania przyczyny korekty.
 • W słowniku Rachunków podmiotu dodano możliwość określenia kategorii dla wyciągu bankowego.
 • Wprowadzono możliwość kopiowania tabeli ze specyfikacją towarową pomiędzy różnymi dokumentami. Kopiowanie obsługuje się skrótem Ctrl+K, a wklejanie na nowym dokumencie skrótem Ctrl+L. Kopiowane są następujące kolumny specyfikacji towarowej: – id towaru/nazwa usługi jednorazowej – opis – ilość – jednostka miary – cena netto/brutto (wkleja się w zależności od sposobu liczenia dokumentu). Mechanizm jest wspierany w dokumentach następujących typów: FS, FSd, RS, FZ, FZr, RZ, PA, PAi, PAf, PW, RW, PZ, PZv, WZ, WZv, ZD, ZK, ZKzal, IWcz. Jest on dostępny tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu.
 • Dodano możliwość sortowania pozycji na dokumencie zamówienia od klienta, zamówienia do dostawcy, przychodu wewnętrznego i rozchodu wewnętrznego.
 • Dodano nowe uprawnienia: „System – Kopiuj listę towarów”, „System – Kopiuj listę kontrahentów”, „System – Drukuj listę towarów”, „System – Drukuj listę kontrahentów”. Uprawnienia te działają na listach prezentujących dane kontrahentów i towarów. Możliwością drukowania i kopiowania pozostałych list sterują uprawnienia będące już we wcześniejszych wersjach systemu: „System – Kopiuj listę” i „System – Drukuj listę”.
 • Fiskalizacja zdalna – dodano możliwość wyłączenia wydruku identyfikatora nabywcy na paragonie.
 • Informacja o rozrachunkach utworzonych przez dokument handlowy powiązanych z zapisem na koncie, pojawiająca się podczas usuwania lub zapisywania dokumentu, została rozszerzona o dowód księgowy.
 • Na fakturach zaliczkowych wprowadzono mechanizm blokady zapisu, jeśli wybrane płatności dokumentu nie pochodzą z jednego miesiąca a faktura wystawiana jest z dniem późniejszym niż 15 dzień miesiąca następnego. Działanie programu w tym zakresie uzależnione jest od ustawienia parametru dającego wybór pomiędzy dotychczasowym mechanizmem ostrzegania a nowym mechanizmem blokowania.
 • Na gridach dokumentów kasowych i operacji bankowych dodano kolumnę „dowód księgowy”.
 • Na wydrukach graficznych rejestru VAT sprzedaży ustawiono sortowanie dokumentów według daty wystawienia.
 • Poprawiono błąd będący jedną z przyczyn pojawiania się komunikatu „Nie można zapisać dokumentu. Zapis spowodowałby naruszenie integralności danych.”.
 • Poprawiono błąd pojawiający się po skopiowaniu kwoty do zawartości dokumentu i zmianie sposobu wyliczania dokumentu.
 • Poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu w gridzie pól własnych obiektu napisu „Błąd?” po usunięciu wartości z pola własnego typu sql lub słownik.
 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie wartości 9 zamiast pustego pola w kolumnie „VAT (%)” w przypadku, gdy na dokument wprowadzono opakowanie zwrotne z zaznaczonym znacznikiem „Obrót w systemie vat marża”.
 • Poprawiono błąd pozwalający skrótami klawiszowymi wybrać nieaktywne formy płatności.
 • Poprawiono błędne przydzielanie kwot do form płatności w przypadku poprawy paragonu powstałego na podstawie zamówienia od klienta.
 • Poprawiono błędy pojawiające się po skopiowaniu do tabeli z zawartością dokumentu kwoty, w której do oddzielenia części dziesiętnej zamiast przecinka zastosowano kropkę.
 • Poprawiono działanie listy towarów wywoływanej klawiszem F2 na korekcie faktury wewnętrznej podatku należnego wystawianej do faktury wewnętrznej podatku należnego do nieistniejącego dokumentu.
 • Poprawiono działanie parametrów sposobu zapłaty należności i zobowiązań dla walut innych niż PLN.
 • Poprawiono działanie uprawnienia ‚Dokumenty – Odłóż skutek magazynowy’ na inwentaryzacji zbiorczej (IWz).
 • Poprawiono działanie uprawnienia ‚Dokumenty – Odłóż skutek magazynowy’ na IWz.
 • Poprawiono działanie uprawnienia ‚Dokumenty – zmiana użytkownika (wystawiającego)’ na IWc i IWz.
 • Poprawiono działanie zestawienia „Rozrachunki do korekty VAT”, w sytuacji gdy występują rozrachunki walutowe.
 • Poprawiono komunikat przy próbie zmiany kraju kontrahenta w sytuacji gdy użytkownik nie ma uprawnienia „”Plan kont – Dodaj konto”.
 • Poprawiono niewłaściwe wyświetlanie zawartości tabeli zawierającej rozbicie towaru na dostawy.
 • Poprawiono obsługę próby usuwania grupy towarowej w sytuacji, gdy towar do niej przypisany został użyty na dokumencie inwentaryzacji.
 • Poprawiono opisy cen w informatorze o towarach.
 • Poprawiono podgląd F9 korekty do nieistniejącego powstałej na bazie faktury sprzedaży detalicznej.
 • Poprawiono podgląd F9 skorygowanej faktury zakupu, który zamiast oryginalnych wartości pokazywał wartości z uwzględnieniem korekty.
 • Poprawiono podsumowania Raportu kasowego na wydrukach wielostronicowych.
 • Poprawiono problem wstawiania zerowej ceny magazynowej na dokumencie KFSn wystawianej do FS detalicznej przy ustawieniu znacznika „Korektę do faktury detalicznej wystawiaj jak do nieistniejącego” w parametrach „Korekt faktur sprzedaży”.
 • Poprawiono przenoszenie daty sprzedaży z paragonów do faktury detalicznej – istotne tylko w przypadku użytkowników korzystających ze starych wzorców wydruku.
 • Poprawiono sposób sortowania pozycji na dokumencie zamówienia do dostawcy powstałym z zamówienia od klienta. Kolejność pozycji ustalana jest zgodnie z kolejnością pierwszego z wybranych zamówień od klienta.
 • Poprawiono uwzględnianie rozrachunków dodanych ręcznie ze znacznikiem „Korekta rozrachunku” w odpowiednich kolumnach w modułach rozrachunkowych.
 • Poprawiono wczytywanie wyciągów mt940 dla BZWBK. Problem związany był z wczytywaniem transakcji bez danych kontrahenta/rachunku oraz dzieleniem wyciągu na strony.
 • Poprawiono wybór poziomu cen na dokumentach WZ, gdy dokument wystawiany jest poprzez „Wypisz dokument” z poziomu modułu kontrahentów.
 • Poprawiono występujący sporadycznie błąd podczas zapisu dokumentu sprzedaży sugerujący brak odpowiedniej ilości sprzedawanego towaru. Problem pojawiał się przy włączonej automatycznej dyspozycji i istniejącej rezerwacji towaru.
 • Poprawiono wyszukiwanie w kolumnach z kwotami zawierającymi część dziesiętną w sytuacji, gdy do wyszukiwania użyto kropki zamiast przecinka.
 • Poszerzono pole Kategoria na obiektach finansowych i rozrachunkowych (m.in dokumenty kasowe, operacje bankowe, raporty kasowe, wyciągi bankowe, kompensaty).
 • Przy wydruku naklejek z pozycjami towarowymi umożliwiono wybór pozycji. Na oknie „Drukowanie naklejki” (wywoływanym poleceniem „Drukuj naklejki z towarami”) udostępniono link „Wybierz pozycje”. Dodatkowo w oknie dokumentu, na gridzie z pozycjami, w menu kontekstowym dodano opcję „Drukuj naklejkę z towarem”.
 • Przyspieszono operację wystawiania dokumentów sprzedaży na podstawie zamówień od klientów w przypadku dużych baz danych.
 • Rozszerzono zakres kontroli minimalnej marży na faktury sprzedaży zbiorcze oraz faktury sprzedaży zaliczkowe końcowe.
 • Rozwiązano problem nieodbierania wiadomości z Outlooka przy obsłudze tego samego konta pocztowego z wielu komputerów programem Outlook oraz przy wielu plikach danych programu Outlook.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas odświeżania listy kontrahentów (F5) do bazy danych było wysyłane dwukrotnie takie samo zapytanie. Problem powodował spowolnienie pracy systemu.
 • Rozwiązano problem z błędnym pokazywaniem kwoty Wartość pierwotna przy zbiorczym rozliczaniu przez skojarzenie.
 • Rozwiązano problem z wysyłką elektroniczną dokumentów w formacie XML, które zawierały spację w nazwie.
 • Uaktualniono nazwę banku w bankowości on-line z „iBRE” na „mbank CompanyNet”
 • W archiwizacji według harmonogramu znacznik „Twórz historię archiwizacji” zastąpiono kontrolką wyboru różnych wariantów nadawania nazw: – nazwa archiwum tworzona na podstawie nazwy podmiotu – nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu, daty i czasu wykonania – nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu i dnia miesiąca – nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu i dnia tygodnia
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano nowe obiekty umożliwiające obsługę raportów kasowych. Dodane obiekty: RaportyKasoweManager, RaportyKasowe, RaportKasowy, RkDokumentyKasowe, RkDokumentKasowy, RkStanyWalut, RkStanWaluty.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano nowe obiekty umożliwiające obsługę wyciągów bankowych. Dodane obiekty: WyciagBankowy, WyciagiBankowe, WyciagiBankoweManager, WbDokumentyBankowe, WbDokumentBankowy.
 • W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono otwieranie informatora towaru na określonej zakładce. W tym celu do interfejsu Towar została dodana metoda WyswietlInformator([in] BSTR bstrZakladka).
 • W kontrolkach typu D i DR w zestawieniach własnych przywrócono ustawianie jako daty domyślnej bieżącego dnia w przypadku, gdy nie zdefiniowano lub zdefiniowano błędnie zapytanie definiujące datę domyślną.
 • W mechanizmie archiwizacji zmieniono działanie znacznika „Nadpisuj archiwa o tej samej nazwie bez pytania”. W przypadku archiwów umieszczanych w chmurze, ze względu na fakt, że chmura nie udostępnia możliwości nadpisywania plików, zaznaczenie znacznika spowoduje, że najpierw w chmurze zostanie usunięte archiwum o identycznej nazwie, a następnie wysłane nowe.
 • W module Historia transakcji poprawiono zapamiętywanie ustawień filtrów.
 • W modułach Dokumenty kasowe i Operacje bankowe dodano możliwość wyszukiwania wg instynktu pracownika, instytucji oraz wspólnika.
 • W modułach Raporty kasowe i Wyciągi bankowe dodano kolumnę „Dowód księgowy”.
 • W oknie wydruku zbiorczego poprawiono błędnie podawaną cenę na przyjęciu zewnętrznym powiązanym z korektą.
 • W oknie wydruku zbiorczego poprawiono błędny opis dokumentu typu „kasa wyda”.
 • W parametrach towarów i usług, na zakładce „Podstawowe” dodano znacznik „Ostrzegaj o różnych stawkach VAT sprzedaży i zakupu”. Domyślnie znacznik jest zaznaczony, dzięki czemu mechanizm działa tak, jak dotychczas. Odznaczenie pola spowoduje wyłączenie wyświetlania w kartotece towarów dymka ostrzegającego o zastosowaniu stawki VAT zakupu innej niż stawka VAT sprzedaży.
 • W serwisie fiskalizacji zdalnej poprawiono błąd uniemożliwiający jego pracę gdy w systemie zainstalowano program Subiekt Sprint.
 • W zestawieniach „Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek” i „Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek w rozbiciu na pozycje” dodano kolumnę z numerem paragonu, do którego wystawiono zwrot.
 • W zestawieniach własnych umożliwiono konfigurację widoczności i kolejności wyświetlania poszczególnych kolumn na gridzie.
 • W zestawieniu „Raport o towarach” dodano kolumnę z dostępną ilością towaru.
 • Wprowadzono uwzględnianie korekt w zestawieniu wydań powiązanych ze zobowiązaniami do korekty kosztów uzyskania przychodów.
 • Wprowadzono zestawienie Ślad kartotekowy. Zestawienie prezentuje dane przechowywane w kartotekach kontrahentów, pracowników, wspólników wraz ze wskazaniem daty utworzenia wpisu oraz daty modyfikacji danych, a także osoby, która zmiany wykonała.
 • Wydzielono osobne uprawnienie do zmiany daty wystawienia faktury zakupu.
 • Zoptymalizowano automatyczne rozliczanie rozrachunków w Homebankingu

Zmiany w wersji 1.35

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.35 Subiekta GT.

 • Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów.
 • Dodano parametry Transakcji oczekujących.
 • Na dokumentach magazynowych i handlowych wprowadzono możliwość korzystania z trybu automatycznego wczytywania ilości towarów za pomocą czytnika. Tryb automatyczny powoduje wstawienie towaru z domyślną ilością określoną w parametrach oraz automatycznie przechodzi do nowej pozycji towarowej umożliwiając jej szybkie wstawianie.
 • Rozbudowano pola własne typu SQL o możliwość definiowania dodatkowych warunków filtrujących oraz wybierania danych za pomocą parametrów. Dla pól typu SQL wprowadzono min. takie parametry, jak: @MagazynId,@ RokObrotowyId, @UzytkownikId, @KontrahentId, @OdbiorcaId, @KategoriaId, @KasaId, @RachunekId, @PracownikId i inne. Pełną listę dostępnych parametrów oraz przykłady ich użycia można znaleźć w pomocy systemu w temacie „Pola własne”.
 • Wprowadzono możliwość wystawiania zbiorczej faktury detalicznej do wskazanych paragonów lub/i paragonów imiennych. Aby wypisać taki dokument, należy na liście paragonów w module sprzedaży detalicznej zaznaczyć żądane dokumenty (np. z użyciem klawisza CTRL i wskazaniem myszką) i wybrać opcję wystawienia faktury detalicznej. Uwaga! Jeśli na liście paragonów nie jest możliwe zaznaczanie więcej niż jednego dokumentu, należy w parametrach listy (SHIFT+CTRL+L) zaznaczyć opcję „Multiwybór”.
 • W danych kontrahenta wprowadzono znacznik „Czynny podatnik VAT”. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów.
 • W danych towaru, na zakładce „Parametry” wprowadzono oznaczenie „Towar objęty odwrotnym obciążeniem dla podatników czynnych”. Jego wybranie skutkuje automatycznym zaznaczaniem stawki przydzielonej dla transakcji OO w wystawianych dokumentach, jeśli są one wystawiane dla lub od podatników czynnych (podatników czynnych oznacza się w danych kontrahenta na zakładce „Podstawowe”). Warunkiem poprawnego działania mechanizmu jest zaznaczenie w danych towaru zarówno dla sprzedaży, jak i zakupu stawki podatku obowiązującej dla handlu z osobami fizycznymi (najczęściej stawka podstawowa 23%).
 • W kartotece towarowej dodano operację zbiorczą oznaczania lub odznaczania towarów jako podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia.
 • W module „Parametry” dla parametru „Skróty klawiszowe” dodano możliwość zmiany przypisania klawisza INS dla dokumentów zakupu.
 • W parametrach faktur detalicznych, na zakładce „Podstawowe” dodano znacznik „Uwzględniaj zwroty do paragonów źródłowych”. Zaznaczenie go spowoduje, iż do wynikowej faktury detalicznej zostaną pobrane pozycje ze źródłowych paragonów, lecz pomniejszone o ilość zwróconą na zwrotach ze sprzedaży detalicznej do paragonów źródłowych.
 • W parametrach faktur detalicznych, na zakładce „Podstawowe” wprowadzono znacznik „Blokuj edycję zawartości faktury wystawionej do paragonu”. Zaznaczenie go spowoduje, iż w fakturze detalicznej wystawianej do wskazanych paragonów zostaną wczytane wszystkie pozycje z dokumentów źródłowych i program nie pozwoli na jakąkolwiek zmianę specyfikacji towarowej przez osobę wystawiającą fakturę detaliczną.
 • W parametrach należności dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków.
 • W parametrach paragonów zwykłych (PA) oraz imiennych (PAi), na zakładce „Powiązane” wprowadzony został parametr „Blokuj poprawianie paragonu, gdy wystawiono fakturę detaliczną”. Zaznaczenie go uniemożliwia zmianę specyfikacji paragonu źródłowego po wystawieniu do niego faktury detalicznej.
 • W parametrach paragonów zwykłych (PA) oraz imiennych (PAi), na zakładce „Powiązane” wprowadzony został parametr „Blokuj usuwanie paragonu gdy wystawiono fakturę detaliczną”. Zaznaczenie go uniemożliwia usuwanie z systemu paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną.
 • W parametrach Subiekta GT, na zakładce „Inne” wprowadzono ustawienie obsługi faktur mieszanych. Dostępne są dwie opcje: „ignoruj”, która jest kontynuacją dotychczasowego działania programu i nie narzuca żadnych zasad oraz opcja „nie zezwalaj”. Zaznaczenie drugiej opcji nie pozwoli na doprowadzenie do sytuacji, by w systemie pojawił się dokument z transakcją VAT krajową i towarem objętym odwrotnym obciążeniem przy transakcji z kontrahentem będącym czynnym podatnikiem VAT. Spowoduje to niedopuszczenie do pojawienia się w systemie faktury mieszanej, zawierającej asortyment częściowo opodatkowany na zasadach ogólnych i częściowo objęty odwrotnym obciążeniem.
 • W parametrach towarów i usług dodano możliwość opcjonalnego automatycznego nadawania nowo wprowadzanym do kartoteki towarom znacznika podlegania odwrotnemu obciążeniu. Dodano także możliwość automatycznego zaznaczania tego znacznika na podstawie PKWiU, przy czym ta druga możliwość działać będzie zarówno dla nowych, jak i edytowanych towarów, po wprowadzeniu lub zmianie kodu PKWiU.
 • W parametrach zobowiązań dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków.
 • W parametrach zwrotu ze sprzedaży detalicznej, na zakładce „Powiązane” dodano znacznik „Blokuj dodawanie zwrotu, gdy do paragonu wystawiono fakturę”. Zaznaczenie go spowoduje brak możliwości wystawiania zwrotu ze sprzedaży detalicznej do paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną. W takiej sytuacji należy wystawić korektę wspomnianej faktury.
 • Dla drukarki Novitus Delio Prime E obsługującej drukowanie identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON) wprowadzono możliwość wydrukowania tego numeru na paragonie z urządzenia, o ile został podany na fiskalizowanym dokumencie.
 • Dla najnowszej wersji drukarki fiskalnej Novitus Delio Prime E umożliwiono drukowanie identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON).
 • Dla okna „Cena pozycji” (wywoływanego z polecenia „Zmień cenę” lub skrótu CTRL+E na pozycji dokumentu) wprowadzono możliwość zmiany jego rozmiaru.
 • Dla usługi e-archiwizacja wprowadzono możliwość zbiorczego usuwania plików archiwów przechowywanych w chmurze.
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet Themo HS EJ umożliwiającą drukowanie identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON).
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Mini 2000 PLU.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Lupo E, spełniającej wymogi homologacyjne obowiązujące od października 2013 (m.in. drukowanie numeru identyfikacji podatkowej nabywcy na paragonach). Do poprawnej obsługi wymagane jest zainstalowanie Sterowników firmy InsERT w wersji 5.13 lub nowszej.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Soleo Plus E, która umożliwia drukowanie na paragonach numeru identyfikacyjnego nabywcy.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Bingo XL.
 • Dodano rozszerzalność pól „Kategoria” i „Wystawił” na zakładce Rozliczanie rozrachunków w module Homebanking.
 • Dodano uprawnienie Homebanking – usuń transakcję.
 • Dodano uprawnienie Operacje bankowe – Możliwość edycji pola „Wystawił”.
 • Działanie komunikacji rozszerzono o przenoszenie dodatkowych danych towaru: podleganie akcyzie, zaznaczanie opodatkowania akcyzą na dokumentach, kwotę akcyzy, obrót w systemie marży oraz podleganie odwrotnemu obciążeniu.
 • Fiskalizacja zdalna – dodano możliwość opóźnienia startu serwisu fiskalizacji. W celu zdefiniowania opóźnienia w folderze „C:\ProgramData\Serwis Fiskalizacji Zdalnej” (który powinien się tworzyć przy pierwszym starcie serwisu, a jeśli go nie ma, trzeba go utworzyć) należy utworzyć plik o nazwie „opoznienieFiskalizacji.txt”. W treści pliku należy wpisać liczbę całkowitą, która będzie oznaczała liczbę sekund opóźnienia startu serwisu. Informacja o opóźnieniu będzie również dopisana do logu log-serwis-fiskalizacji.txt.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować brak wczytania pozycji towarowych po wejściu w edycję zapisanej już inwentaryzacji cząstkowej (IWc). Błąd mógł występować w sytuacji, gdy dokument IWc zawierał kilkadziesiąt tysięcy pozycji.
 • Naprawiono błąd, który mógł uniemożliwiać zatwierdzenie lub/i wycofanie zatwierdzenia inwentaryzacji zbiorczej (IWz). Błąd taki mógł się pojawiać, gdy dokument IWz miał wiele tysięcy pozycji.
 • Naprawiono błąd polegający na braku możliwości ponownego wstawienia pozycji towarowej (po jej usunięciu) do dokumentu zwrotu z wydania magazynowego (ZWZ).
 • Na dokumentach handlowych poprawiono nadpisywanie wybranego terminu płatności odroczonej w sytuacji, gdy po jej wskazaniu wybrano odbiorcę (na zakładce „Magazyn”). Po wskazaniu odbiorcy następowało wówczas nadpisanie właściwego dla niego terminu w miejsce terminu wybranego wcześniej.
 • Na liście przyjęć magazynowych wprowadzono możliwość wyświetlania pól własnych zdefiniowanych dla przesunięć międzymagazynowych przychodzących (MMp).
 • Podłączono mechanizm podpowiadania danych adresowych do formatki pracownika dodawanego z poziomu operacji bankowej. Mechanizm nie działał na podmiotach współpracujących z mikroGratyfikantem.
 • Poprawiono błąd, który mógł powodować podwajanie kosztu faktury zbiorczej sprzedaży. Sytuacja taka mogła występować w scenariuszu, gdy wystawione było wydanie magazynowe (WZ) i więcej niż jeden zwrot do niego (ZWZ), a następnie na podstawie tych dokumentów wystawiana była faktura zbiorcza. Wówczas po ponownym wejściu w edycję faktury sprzedaży i zapisaniu danych mogło dochodzić do opisywanego błędu.
 • Poprawiono błąd, który powodował usuwanie przedpłaty spłacającej dokument. Błąd występował w sytuacji, gdy dokument rozliczony przedpłatą był powtórnie edytowany i w trakcie jego edycji następowała jakakolwiek poprawa danych kontrahenta. Po zapisaniu zmian usuwane było powiązanie rozliczenia dokumentu wybraną wcześniej przedpłatą.
 • Poprawiono błąd polegający na kasowaniu pól własnych, przypisanych do rozrachunku związanego z dokumentem handlowym, w momencie zmiany formy płatności lub kontrahenta na dokumencie handlowym.
 • Poprawiono błąd polegający na resetowaniu liczby kopii zewnętrznego wzorca wydruku do 1 po operacji eksportu na dysk danego wzorca.
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że w kontrolce nazwy jednostki miary dla towaru, w liście z podpowiadanymi wartościami, mogły pojawiać się zdublowane wartości.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie faktury wewnętrznej podatku naliczonego, gdy faktura taka była wystawiana do faktury zakupu powstałej na podstawie zamówienia i mającej datę wystawienia wcześniejszą niż data zamówienia.
 • Poprawiono błąd związany z brakiem możliwości powtórnego zapisu kontrahenta w przypadku, gdy pierwszy zapis został zablokowany przez własny mechanizm bazodanowy – trigger z funkcją RAISERROR.
 • Poprawiono błąd związany z usuwaniem wartości rozszerzonych pól własnych w czasie edycji obiektu typu należność i zobowiązanie. Błąd występował tylko wówczas, gdy w momencie edycji obiektu nie została uaktywniona zakładka z polami własnymi.
 • Poprawiono działanie opcji „Dodaj na podstawie” w przypadku wczytywania z pliku wymiany dokumentu faktury (FS) płatnej gotówką i zapisywanej jako wydanie zewnętrzne (WZ) lub wydanie zewnętrzne z VAT (vWZ). W takiej sytuacji, w dokumencie wynikowym, na zakładce „Zaliczka” pojawiała się wartość faktury i przy powtórnym wejściu w edycję zapisanego dokumentu i powtórnym jego zapisie mógł powstawać dokument kasowy na wartość „zaliczki”.
 • Poprawiono działanie operacji „Dodaj na podstawie” w przypadku wczytywania z pliku wymiany danych o fakturze detalicznej. Dotychczas, mimo wycofanego skutku magazynowego takiego wczytanego dokumentu, mógł się tworzyć automatyczny powiązany dokument magazynowy (autoWZ).
 • Poprawiono działanie operacji wyboru odbiorcy na fakturze sprzedaży. Poprawka dotyczyła braku wyświetlenia listy najczęściej stosowanych odbiorców po kliknięciu w link „Odbiorca”, dostępnej na zakładce „Magazyn”. Operacja ta nie działała w momencie wystawiania dokumentu (w czasie jego edycji po zapisie błąd nie występował).
 • Poprawiono działanie operacji wyboru płatnika na zamówieniach od klienta (ZK), do dostawcy (ZD), wydaniach (WZ, vWZ) i przyjęciach magazynowych (PZ, vPZ). Poprawka dotyczyła braku wyświetlenia listy najczęściej stosowanych płatników po kliknięciu w link „Płatnik”, dostępnej na zakładce „Zaliczka”. Operacja ta nie działała w momencie wystawiania dokumentu (w czasie jego edycji po zapisie błąd nie występował).
 • Poprawiono generowanie walutowych operacji bankowych z Historii transakcji (bankowość on-line).
 • Poprawiono komunikat przy próbie usunięcia kasy, która została przypisana do użytkownika.
 • Poprawiono mechanizm składania podpisu elektronicznego w eksportowanym do pliku wydruku dokumentu typu Korekta kosztów.
 • Poprawiono nieprzenoszenie danych odbiorcy wskazanych na paragonie imiennym (zakładka „Magazyn”) do faktury detalicznej wystawianej na podstawie tego paragonu.
 • Poprawiono problem powodujący powstawanie różnic między przedpłatą a wartością faktury zbiorczej, na której podczas wystawiania przełączano rodzaj ceny z netto na brutto.
 • Poprawiono problem związany z długą nazwą banku na wydrukach zestawień Podliczenie finansów na dzień, Podliczenie finansów na dzień (bez podsumowań), Podliczenie finansów za okres, Podliczenie finansów za okres (bez podsumowań).
 • Poprawiono problem z odświeżaniem pozycji dokumentu w momencie, gdy jego zapis został przerwany za pomocą instrukcji RAISEERROR przez bazodanowe rozwiązanie własne.
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem okna biblioteki dokumentów kontrahenta w Sferze. Problem występował wówczas, gdy sferyczna aplikacja została uruchomiona w tle, bez widocznego interfejsu aplikacji i jednocześnie poprzednio działająca, ostatnia widoczna aplikacja programu została zminimalizowana i następnie zamknięta.
 • Poprawiono proces drukowania korekty faktury sprzedaży w rozbiciu na dostawy. Dotychczas wydruk wywołany bezpośrednio po zapisie dokumentu mógł nie pokazywać rozbicia na dostawy dla niektórych pozycji dokumentu (kolejny wydruk działał już poprawnie).
 • Poprawiono proces wczytywania zapisanego dokumentu handlowego do powtórnej edycji tak, aby zaznaczany był pierwotnie wybrany ze słownika termin płatności (określany przy płatnościach odroczonych – tzw. „kredyt kupiecki”).
 • Poprawiono przenoszenie wartości z dokumentu handlowego do Rozliczenia przy odznaczonym parametrze „Automatycznie przeliczaj podatek VAT” (metoda kasowa).
 • Poprawiono wydruk zestawienia Raport kasowy w walucie PLN.
 • Poprawiono wyliczanie ceny nabycia dla towarów sprzedawanych w systemie opodatkowania marży (faktura marża – FM). Cena nabycia mogła być wyliczana niepoprawnie, jeśli towar nabywany był w innej jednostce miary niż był sprzedawany i sprzedaż pochodziła z wielu dostaw.
 • Poprawiono wyliczanie „historii cen” (Ctrl+H), która dostępna jest w czasie edycji dokumentów. Dotychczas nieuwzględniane były zmiany cen z faktur zaliczkowych końcowych, jeśli dana pozycja była wcześniej dodana w podłączanym do zamówienia zaliczkowego dokumencie magazynowym (wydanie zewnętrzne lub wydanie zewnętrzne z VAT).
 • Poprawiono wysyłanie do homebankingu operacji bankowych dla ZUS i US.
 • Poprawiono wyszukiwanie pozycji towarowych w czasie edycji dokumentów wydających towar po kodzie dostawy. Dotychczas wyszukiwanie nie działało, jeśli kod dostawy został wprowadzono poprzez wklejenie go ze schowka systemowego (CTRL+V).
 • Poprawiono wzorzec wydruku Rozrachunki z kontrahentami w walucie. Uwzględniono sumowanie rozrachunków w różnych walutach.
 • Poprawiono zamienione wartości w dostępnych kolumnach stawek VAT dla sprzedaży i zakupu towaru na graficznych wzorcach wydruku faktur marża.
 • Przenoszenie danych kontrahenta w komunikacji wzbogacono o przenoszenie informacji o jego statusie akcyzowym, rozliczaniu metodą kasową oraz czy jest czynnym podatnikiem VAT.
 • Rozwiązano problemy mogące się pojawiać w numeracji automatycznych dokumentów magazynowych powstających do faktur wprowadzanych na przełomie roku. W przypadku poprawy zapisanych dokumentów i zmiany ich daty wystawienia lub otrzymania (w przypadku zakupu) na datę z poprzedniego roku, mogło następować nieprawidłowe numerowanie powiązanych dokumentów magazynowych.
 • Rozwiązano problem błędnego działania funkcji „Sprawdź” dla poczty wychodzącej w konfiguracji ustawień konta pocztowego.
 • Rozwiązano problem samoczynnej zmiany hasła do konta pocztowego przy poprawianiu ustawień konta.
 • Rozwiązano problem wydajnościowy związany z długim czasem oczekiwania na zalogowanie do podmiotu.
 • Uaktualniono adres webserwisu mBanku do współpracy z bankowością on-line.
 • Umożliwiono przekazywanie identyfikatora nabywcy do fiskalizacji dla drukarek fiskalnych opartych na protokole Novitus w fiskalizacji zdalnej.
 • Umożliwiono zmianę kategorii na operacjach bankowych wygenerowanych z modułów Homebanking i Bankowość on-line.
 • Uporządkowano działanie uprawnień dotyczących zarządzania działaniami oraz notatkami. W związku z tą zmianą dodano następujące uprawnienia: – Kontrahenci – Pokaż notatkę – Kontrahenci – Popraw notatkę – Kontrahenci – Usuń notatkę – Kontrahenci – Drukuj notatkę Umożliwiają one pełniejsze niż do tej pory sterowanie uprawnieniami do obiektu Notatka. Z kolei dotychczasowe uprawnienia: – Działania – Dodaj / Powiel – Działania – Popraw – Działania – Usuń – Działania – Drukuj będą obejmować wszystkie obiekty Działań (Zadanie, Spotkanie, Telefon, Rozmowa internetowa, List, Faks) za wyjątkiem Notatek.
 • Uporządkowano sposób unieważniania paragonów powiązanych z fakturami detalicznymi. Od teraz nie można unieważnić paragonu źródłowego, jeśli wystawiona jest do niego nieunieważniona faktura detaliczna. W takiej sytuacji, aby unieważnić paragon, należy najpierw unieważnić fakturę detaliczną.
 • Uszczelniono kontrolę uprawnień personelu do wystawiania dokumentów kasowych w poszczególnych kasach. Dotychczas występowała luka, która pozwalała na taką operację z poziomu przedpłat wskazywanych na dokumentach handlowych.
 • Uszczelniono zabezpieczenie przed możliwością edytowania danych w czasie podglądu dokumentów (F3). Dotychczas rozwinięcie jakiejkolwiek listy w specyfikacji towarowej (np. jednostka miary, stawka VAT) powodowało możliwość edycji danych na zakładkach „Kasa” i „Bank”.
 • Wprowadzono blokadę rozliczeń przez skojarzenie zobowiązań z należnościami, jeżeli oznaczono je jako „metoda kasowa”.
 • Wprowadzono możliwość rozszerzania okna importu dokumentu z pliku wymiany (menu „Operacje” -> „Dodaj na podstawie”).
 • Wprowadzono pokazywanie „klepsydry” w czasie wykonywania tworzenia, zatwierdzania i wycofywania zatwierdzania dokumentu inwentaryzacji zbiorczej (IWz).
 • Wprowadzono usprawnienia w działaniu autodyspozycji. W edycji zapisanego już dokumentu magazynowego i zmiany jego daty, w sytuacji, gdy po tej zmianie okaże się, iż na nowy dzień ustawione wcześniej dostawy nie były jeszcze dostępne, program usunie je i wyświetli odpowiedni komunikat informacyjny.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością zmiany wartości automatycznego dokumentu magazynowego przyjęcia magazynowego (autoPZ), gdy faktura zakupu wyliczana jest od cen brutto i zdefiniowana jest w walutach obcych. Zmiana wartości dokumentu magazynowego mogła występować w czasie edycji zapisanej już faktury zakupu przy specyficznych wartościach pozycji dokumentów.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed poprawą danych na dokumencie zwrotu z wydania zewnętrznego (ZWZ). Zabezpieczenie polega na blokowaniu możliwości zmiany daty dokumentu na późniejszą niż data wystawienia faktury.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed umieszczaniem w zawartości dokumentu handlowego ujemnej ilości usługi jednorazowej. Dotychczas można było doprowadzić do takiej sytuacji poprzez umieszczenie w specyfikacji towarowej zwrotu opakowania i zamianie tej pozycji na usługę jednorazową.
 • W archiwizatorze dodano możliwość tworzenia nazwy archiwum na podstawie nazwy podmiotu i dnia miesiąca oraz nazwy podmiotu i dnia tygodnia.
 • W danych towarów umożliwiono wprowadzanie 4-cyfrowych wartości w polu liczby dni ważności dla dostawy (dane towaru -> zakładka „Miary”). Zwiększono także możliwość określania średniego czasu dostawy (zakładka „Parametry”).
 • W działaniu komunikacji oddział – centrala wprowadzono mechanizm wyświetlania dodatkowych informacji na temat przyczyn niepowodzenia importu. Dotychczas w przypadku gdy użytkownik importujący dane nie miał nadanych uprawnień do poprawy cen towarów, a powinny być one zaktualizowane, program nie informował, iż jest to niemożliwe do wykonania ze względu na brak uprawnień.
 • W informatorze o kontrahencie oraz w informatorze o towarze, na zakładce „Sprzedaż” wprowadzono możliwość opcjonalnego włączenia kolumny z numerem powiązanej faktury detalicznej powiązanej z wykazywanym w informatorze paragonie lub/i paragonie imiennym.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę eksportu danych do biura rachunkowego, centrali lub oddziału za pośrednictwem pliku formatu EDI++. W tym celu udostępniony został obiekt Insert.Komunikacja. Opis obiektu można znaleźć w pomocy do sfery.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów KontrahenciKolekcja, TowaryKolekcja i SuDokumentyKolekcja dodano metodę ZapiszDoPliku. Do kolekcji FinDokumenty dodano natomiast metody ZapiszDoPlikuKasowe i ZapiszDoPlikuBankowe. Metody te umożliwiają zapisanie danych obiektów znajdujących się w kolekcji do pliku komunikacji formatu EDI ++.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu Insert.SuDokument dodano atrybuty: BankRachunekPodmiotuId, BankRachunekKontrahentaId, BankOperacjaGotowkowa. Atrybuty te umożliwiają ustawienie rachunków podmiotu i kontrahenta dla dokumentów zapłaconych przelewem.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT. DanePodmiotu dodano atrybut Wielooddzialowosc. Atrybut zwraca informację na temat trybu pracy podmiotu w przypadku pracy wielooddziałowej.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu SuPozycja i SuPozycjaKorekty dodano atrybut DoId. Atrybut umożliwia odczytanie identyfikatora pozycji źródłowej w dokumentach korekt i zwrotów. Stanowi odwołanie do pola ob_DoId tabeli dok_Pozycja.
 • W interfejsie programistycznym Sfera rozszerzono działanie metody NaPodstawieWielu. Od tej wersji jest możliwe używanie tej metody także dla zbiorczej faktury detalicznej, dodawanej na podstawie wielu paragonów.
 • W interfejsie programistycznym Sfera wprowadzono zabezpieczenie przed błędnym wyliczaniem cen na dokumencie w czasie zmiany stawki podatku vat na pozycji dokumentu. Problem pojawiał się tylko wówczas, gdy spełnione były jednocześnie trzy następujące warunki: dokument był liczony od cen brutto, na dokumencie autoprzeliczanie pozycji było wyłączone (atrybut AutoPrzeliczanie ustawiony na wartość false), a sama zmiana stawki vat występowała po ustawieniu ceny pozycji.
 • W kartotece towarowej dodano filtr „z oznaczeniem” umożliwiający selekcjonowanie asortymentu według przeznaczenia lub nie do obrotu w systemie marży oraz objęcia lub nie odwrotnym obciążeniem.
 • W mechanizmie komunikacji poprawiono wczytywanie danych o dokumentach. Problematyczna sytuacja miała miejsce, jeśli faktura sprzedaży wysyłana była (do pliku wymiany w formacie „epp”) z podmiotu będącego podatnikiem VAT UE, zaś dokument taki był odbierany w innym podmiocie (niebędącym takim podatnikiem) jako faktura zakupu. W czasie jej importu, podczas dodawania kontrahenta pojawiał się błąd o braku NIP-u.
 • W mechanizmie konwersji bazy danych poprawiono aktualizację uprawnień systemu InsERT GT. Dodatkowe uprawnienia własne dodane do bazy danych w tej chwili nie są usuwane w czasie aktualizacji podmiotu. Uprawnienia własne, aby nie zostały usunięte, muszą być dodane z identyfikatorem większym lub równym 1000000.
 • W mechanizmie wydawania towarów poprawiono uwzględnianie sposobu wydawania towarów (FIFO, LIFO) na fakturach marża, w sytuacji, gdy na pozycji dokumentu zmieniana była ilość wydawanych towarów. Nieprawidłowe zdejmowanie dostaw występowało przy włączonym mechanizmie autodyspozycji.
 • W module Bankowość on-line dodano podsumowanie na gridzie transakcji oczekujących.
 • W module kartoteki towarowej dodano możliwość włączenia kolumny ze statusem podlegania towarów mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Domyślnie kolumna ta jest niewybrana, należy ją włączyć w parametrach listy (SHIFT+ CTRL+K).
 • W oknie edycji danych kontrahenta, na zakładce „Opis”, w polu „Uwagi” dodano suwak umożliwiający przewijanie tekstu. Identyczną zmianę wykonano dla pola „Opis” w edycji danych towarów.
 • W oknie przeglądania dokumentu (F9) dla faktur detalicznych wprowadzono informację o paragonach źródłowych, na podstawie których wystawiono fakturę.
 • W oknie Rozlicz przez skojarzenie dodano kolumny „metoda kasowa” oraz „źródło”.
 • W operacjach dla kas fiskalnych: zmiany cen, przesyłania i usuwania danych o towarach, w opcji wyboru asortymentu z dokumentów zmieniono domyślne ustawienie filtra „z okresu” na „ostatnie 7 dni”.
 • W parametrach Subiekta GT (zakładka „Stawki VAT”) dodano parametr decydujący o domyślnej stawce VAT dla transakcji SPTK wraz z jej obsługą na dokumentach oraz obsługę stawki eksportowej dla transakcji EXu.
 • W polach własnych typu: data, liczba, kwota, słownik i sql dodano możliwość usuwania zapisanej wartości.
 • W serwisie fiskalizacji zdalnej włączono logowanie błędów. Pozwoli to łatwiej diagnozować problemy.
 • W słowniku kodów PKWiU dodano możliwość sortowania listy kodów po kolumnach opisu oraz podleganiu odwrotnemu obciążeniu.
 • W strukturze bazy danych dodano widok vw_TowaryCennikiSelekcja. Jest on wykorzystywany w kreatorze wydruku cennika do wypełnienia listy towarów, które mają się znaleźć w cenniku. Dotychczas dane pobierane były za pomocą zapytania do bazy danych.
 • W usłudze e-archiwizacja wprowadzono możliwość automatycznego nadpisywania najstarszego archiwum przy wyczerpaniu się miejsca w serwisie chmurowym.
 • W usłudze e-archiwizacja wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości z ostrzeżeniem o zbliżaniu do limitu danych.
 • W zestawieniach COM dodano obsługę połączeń ADO.NET.
 • W zestawieniach „Powiązanie dokumentów sprzedaży z magazynowymi” oraz „Powiązanie dokumentów zakupu z magazynowymi” z kolumny dokumentów magazynowych usunięto nadmiarowo pokazywane dokumenty inne niż magazynowe (np. zamówienia, faktury detaliczne).
 • W zestawieniach SQL w kontrolce D umożliwiono przekazywanie do kontrolki domyślnej wartości obliczonej za pomocą wyrażenia języka T-SQL. Więcej informacji i przykłady dostępne są w pomocy programu.
 • W zestawieniach własnych COM, w interfejsie IZestawienieComDane poprawiono działanie atrybutu Demo. Dotychczas atrybut ten zawsze zwracał wartość False, także wówczas, gdy program pracował na licencji demo.
 • W zestawieniach własnych COM w interfejsie IZestawienieComDane poprawiono odczyt krańcowych dat okresu obrachunkowego za pomocą atrybutów OkresDataDo i OkresDataOd.
 • Zmieniono sposób nadawania identyfikatorów dla wzorców wydruków. Wzorce użytkowników będą się teraz dodawały z identyfikatorami od 1.000.000 wzwyż. Nowa pula na fabryczne wzorce to 500.000-1.000.000.
 • Zmieniono zachowanie szablonu działania. Użycie szablonu, w którym zaznaczona jest opcja „Nie określaj czasu”, nie będzie zmieniało dat i godzin na działaniu.
 • Zoptymalizowano działanie rejestracji fiskalnej dokumentów na drukarkach fiskalnych. Dla niektórych urządzeń pracujących na sterowniku uniwersalnym, czas oczekiwania na wydruk skrócił się o ok. 80%.
 • Zrealizowano nadpłaty przy opcji Rozlicz zbiorczo.

Opis zmian (1.34 SP1)

Wersja 1.34 SP1 – 27/01/2014

 • Wprowadzono graficzny i tekstowy wzorzec wydruku dla korekt faktur sprzedaży z transakcją odwrotnego obciążenia.
 • W parametrach faktur wewnętrznych oraz korekt faktur wewnętrznych podatku należnego wprowadzono opcję „Z faktur mieszanych pobieraj tylko pozycje z oo” (zakładka „Algorytmy”). Zaznaczenie parametru umożliwi prawidłowe ewidencjonowanie i rozliczanie faktur mieszanych, czyli takich, na których przy wybranej transakcji krajowej umieszczono również pozycje z odwrotnym obciążeniem (wymienione w załączniku nr 11 ustawy o VAT). Przy zaznaczonym znaczniku do faktury wewnętrznej wystawianej na podstawie faktur zakupu pobierane będą wyłącznie pozycje z ustawioną stawką właściwą dla odwrotnego obciążenia (domyślnie stawka OO). Uwaga! Aby naliczenie podatku na fakturze wewnętrznej następowało w sposób właściwy, w danych towaru stawka podatku przy zakupie jak i sprzedaży powinna być ustawiona na właściwą dla obrotu nieobjętego odwrotnym obciążeniem (czyli podstawowa stawka 23%).
 • Poprawiono estetykę standardowych wydruków korekt faktur sprzedaży w rozbiciu na dostawy. Poprawki dotyczyły drukowania linii w obrębie specyfikacji towarowej.
 • Poprawiono mechanizm powielania wzorców wydruku, który mógł powodować uszkodzenie tworzonych przez użytkownika wzorców, w momencie wejścia w czasie edycji w określoną zakładkę lub pole. Poprawka dotyczy wzorców faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych z danymi dokumentu dostawy, korekt sprzedaży w rozbiciu na dostawy oraz korekt sprzedaży tylko korygowane pozycje.
 • Poprawiono wydajność programu w obszarze działania promocji i wstawiania towaru na dokument. Poprawka dotyczy podmiotów, w których zdefiniowane było wiele promocji.
 • Poprawiono wzorce wydruku faktur pełniących rolę dokumentu dostawy tak, aby pozycje inne niż wyroby węglowe nie miały wykazywanych ilości w kilogramach.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed wpisywaniem ujemnej ilości opakowań zwrotnych na dokumentach: przyjęcie wewnętrzne, rozchód wewnętrznych oraz przesunięcie międzymagazynowe.
 • W bankowości on-line poprawiono generowanie daty realizacji na transakcjach oczekujących tworzonych z operacji bankowych.
 • W module Windykacja poprawiono błąd objawiający się zamknięciem programu po wybraniu zakładki Powiązania, a następnie Zarządzaj/Anuluj.

Zmiany w wersji 1.34

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.34 Subiekta GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dla faktur zbiorczych sprzedaży i zakupu oraz faktur zaliczkowych wprowadzono opcjonalne zabezpieczenie przed wystawianiem dokumentów w walucie obcej, gdy niemożliwe byłoby ustalenie właściwego (jednego przypisanego do dokumentu) kursu. Ustawianie tego zabezpieczenia dostępne jest w parametrach wyżej wymienionych typów dokumentów na zakładce „Algorytmy”.
 • Dla kontrahentów jednorazowych wprowadzono możliwość określania ich statusu akcyzowego. Wprowadzono także możliwość podpowiadania domyślnego statusu w parametrach kontrahentów jednorazowych.
 • Dodano nowe wzorce wydruku dla korekt sprzedaży i zakupu, które dostosowane są do wymogów prawnych na rok 2014. Nowe wzorce mają w nazwie frazę „2014”.
 • Dodano nowy słownik „Przyczyny korekty” w związku z obowiązkiem wykazywania na fakturach korygujących przyczyn korekty.
 • Dodano obsługę bankowości on-line ING Banku Śląskiego.
 • Dodano parametr pozwalający na wykluczanie pozycji o ilości lub wartości zerowej przy wysyłaniu danych do drukarki fiskalnej. Opcja dostępna jest parametrach faktur zbiorczych sprzedaży, na zakładce „Fiskalne” i ma na celu umożliwienie zafiskalizowania faktur zbiorczych, na których wyzerowano ilość wydawanego towaru.
 • Dodano tekstowy wzorzec wydruku dla faktur sprzedaży dokumentujących transakcję odwrotnego obciążenia.
 • Wprowadzono kreator zmian VAT na rok 2014 umożliwiający szybkie i łatwe dostosowanie ustawień programu do przepisów obowiązujących w roku 2014.
 • W czasie wypisywania korekt sprzedaży i zakupu wprowadzono możliwość przypisywania każdej pozycji przyczyny korekty (ze słownika przyczyn). Dodano także możliwość zbiorczego ustawiania przyczyny dla wszystkich pozycji.
 • W działaniach dodano możliwość zaplanowania wystawienia faktury lub paragonu na podstawie wskazanego dokumentu wzorcowego.
 • W modułach korekt sprzedaży i zakupu dodano uwzględnianie przyczyn korekt w opcji filtrowania (dostępnej pod klawiszem F8) i wyszukiwania (F7).
 • Zaktualizowano działanie handlowych zestawień „Rejestr sprzedaży VAT” oraz „Rejestr zakupu VAT” tak, aby działały zgodnie z przepisami obowiązującymi od roku 2014. Wprowadzono także nowe wzorce wydruków dla tych zestawień na rok 2014.
 • Dla faktur zaliczkowych cząstkowych wprowadzono wyliczanie i podpowiadanie daty otrzymania zapłaty na podstawie sposobu płatności dokumentu. Do wyliczenia brane są pod uwagę daty płatności ustawione dla podpiętych przedpłat, daty operacji kasowej i bankowej, a program informuje o automatycznym wpisaniu daty otrzymania zapłaty odpowiednim dymkiem.
 • Dla kasy Sharp 277PS umożliwiono programowanie i import kodów kreskowych o długości 1-5 znaków.
 • Dla kasy Sharp 277PS umożliwiono programowanie towarów z ceną otwartą.
 • Dla kas fiskalnych Posnet Neo XL EJ wprowadzono obsługę do 19 dodatkowych kodów kreskowych per pozycja asortymentu.
 • Dla kas Novitus wprowadzono możliwość identyfikowania towarów częściowo po pełnych kodach kreskowych, a częściowo po kodach krótkich (PLU).
 • Dodano komunikat ostrzegający przed użyciem we wzorcach wydruku czcionki Times New Roman. Na systemach operacyjnych Windows 8.1 oraz Windows Server 2012 R2 użycie tej czcionki we wzorcu wydruku może powodować problemy z eksportem wydruku do pliku .pdf.
 • Dodano obsługę kas fiskalnych Novitus PS 3000 Plus oraz PS 3000 Net.
 • Naprawiono błąd polegający na niemożności zarejestrowania fiskalnego dokumentu. Błąd pojawiał się przy specyficznych kombinacjach niecałkowitej ilości towaru na pozycji oraz udzielenia rabatu.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający rejestrację fiskalną faktur liczonych od cen netto o specyficznych wartościach na drukarkach fiskalnych firmy Novitus. Błąd dotyczył modeli: Bono E, Deon E, Delio Prime E.
 • Naprawiono mechanizm numerowania automatycznego dokumentu magazynowego, który przydzielał nowy numer dla dokumentów magazynowych przekształcanych w faktury zwykłe.
 • Na fakturach zaliczkowych wprowadzono mechanizm ostrzegania, jeśli wybrane płatności dokumentu nie pochodzą z jednego miesiąca a faktura wystawiana jest z dniem późniejszym niż 15 dzień miesiąca następnego.
 • Na wydruku informacji o kontrahencie (CTRL+P na kontrahencie) dodano drukowanie jego numeru PESEL.
 • Poprawiono błąd powodujący znikanie listy dokumentów w handlowym zestawieniu Rejestru zakupu VAT. Błąd pojawiał się wyłącznie w sytuacji, gdy w parametrach zestawienia określono przeliczanie dokumentów po innym kursie niż zastosowano w dokumencie.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający rejestrację fiskalną na drukarkach Elzab Mera TE TFT.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zapis inwentaryzacji cząstkowej (IWc). Występował on w sytuacji, gdy do IWc wczytano zbiorczo towary z kartoteki, określając towary bez nadanej grupy, cechy lub flagi własnej.
 • Poprawiono domyślne ustawienia precyzji cen na liście towarów dostępnej w dokumentach pod klawiszem F2. Zamiast dotychczasowej domyślnej precyzji trzech miejsc po przecinku, ustawiono dwa miejsca. Do zastosowania zmian na podmiotach konwertowanych z wersji wcześniejszych wymagane jest przywrócenie domyślnych ustawień listy (shift+ctrl+L).
 • Poprawiono drukowanie reszty na drukarkach fiskalnych. Błędne wartości reszty pojawiały się dla fiskalizowanych dokumentów wystawianych w walutach obcych.
 • Poprawiono estetykę wydruku w sekcji oświadczeń na tekstowych wzorcach wydruku faktur zakupu RR.
 • Poprawiono estetykę wykazu poprzednich faktur zaliczkowych na wydrukach faktur zaliczkowych.
 • Poprawiono import danych o towarach z kasy Posnet Neo XL tak, aby zachowywana była pełna 40-znakowa nazwa zaimportowanych towarów.
 • Poprawiono mechanizm tworzenia własnych wzorców wydruku cenników tak, aby dodawane do niego kolejne poziomy cen nie były zaokrąglane do pełnych złotych.
 • Poprawiono mechanizm wczytywania danych dokumentu z pliku wymiany (komunikacja). Poprawka umożliwia ustawienie poprawnych wartości dotyczących podatku akcyzowego dla dokumentu.
 • Poprawiono odświeżanie salda i daty aktualizacji w historii transakcji (Bankowość on-line) przy braku uprawnienia Operacje bankowe – Popraw rachunek lub przy pracy na kilku stanowiskach.
 • Poprawiono podpowiadanie daty zakończenia dostawy dla faktur wewnętrznych wystawianych na podstawie faktur zakupu tak, aby data zakończenia dostawy poprawnie przyporządkowywała dokument do prawidłowego okresu rozliczeniowego w VAT (jako data zakończenia dostawy przyjmowana jest data wystawienia faktury zakupu).
 • Poprawiono podpowiadanie kursu waluty podczas wystawiania faktury zwykłej w walucie obcej na podstawie wydania zewnętrznego z vat. Dotychczas zamiast kursu właściwego dla faktury podpowiadany był kurs zastosowany na dokumencie magazynowym.
 • Poprawiono precyzję ustalania „ostatnich cen […] w walucie obcej” dla asortymentu. W programie mogły wystąpić niedokładności w ustalaniu ceny walutowej w następującej sytuacji: w walucie obcej wystawiono wydanie zewnętrzne, następnie na jego podstawie wystawiono w walucie obcej fakturę, dla której zastosowano inny kurs.
 • Poprawiono proces wystawiania faktury zwykłej do wydania zewnętrznego tak, aby zachowana była kolejność numerów automatycznego wydania zewnętrznego do powstałej faktury.
 • Poprawiono przeliczanie ceny pozycji w dokumencie w sytuacji, gdy zmieniana jest transakcja VAT. W przypadku, gdy zmieniano transakcję z krajowej na odwrotne obciążenie, a dokument liczony był od cen brutto, następowała zmiana podatku na odwrotne obciążenie, lecz w miejsce ceny netto wstawiana była cena brutto.
 • Poprawiono ustawianie domyślnego kursu waluty na wydaniach zewnętrznych (vWZ) z VAT podłączanych do zamówień zaliczkowych (ZKzal). Dotychczas program podpowiadał kurs z zamówienia zamiast zastosować kurs według parametrów ustawionych dla vWZ.
 • Poprawiono wydruki korekt sprzedaży w zakresie drukowania stawki VAT dla opakowań. Zamiast pustego miejsca drukowana była losowa stawka. Błąd występował jedynie na systemach operacyjnych Windows 7.
 • Poprawiono wzorce wydruków dla paragonów i zwrotów obowiązujące od października 2013 tak, aby przy modyfikacji zawartości specyfikacji towarowej szerokości nagłówków kolumn były prawidłowe oraz poprawnie drukowana była opcjonalnie włączana kolumna PKWiU.
 • Rozwiązano problem z usuwaniem plików .bak powstających w katalogu roboczym podczas procesu archiwizacji. Problem występował na systemach operacyjnych: Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.
 • Umożliwiono niedrukowanie podtytułu dla przychodu wewnętrznego niepowiązanego z innym dokumentem.
 • Usunięto zbędną możliwość określania rodzaju zwrotu, która występowała na korektach do faktur zaliczkowych cząstkowych.
 • We wzorcach wydruku faktur sprzedaży zawierających dane jak dokument dostawy wprowadzono wykazywanie sprzedanej ilości wyrobów węglowych w kilogramach.
 • Wprowadzono mechanizm przypominania o konieczności wykonania kreatora zmian VAT na 2014r. Komunikat przypominający można odłożyć w czasie lub całkowicie wyłączyć.
 • W informatorze o kontrahencie poprawiono nieuwzględnianie faktur detalicznych do paragonów zwykłych.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość wprowadzania przyczyn korekty dla faktur sprzedaży i zakupu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono drukowanie naklejek. W tym celu w obiektach aplikacji dodano nową funkcję DrukujNaklejki (long lSzablonId, long lZestawDanychId, long lPowielNaklejke, const _variant_t & vRazyWartoscPola, VARIANT_BOOL vbDrukujLinieOddzielajace, const _variant_t & vDrukujOdWiersza, const _variant_t & vDrukujOdKolumny, const _variant_t & vSortowanie, VARIANT_BOOL vbMalejaco).
 • W konfiguracji drukarek fiskalnych pracujących na protokole Posnet wprowadzono możliwość umieszczania nazwiska kasjera i numeru kasy. Zmiana dotyczy drukarek fiskalnych firmy Posnet: Thermal HD FV EJ 1.01, THERMAL FV, THERMAL FV EJ, Thermal HS FV EJ, COMBO DF FV, Thermal HS, Temo HS.
 • W mechanizmach komunikacji (poprzez pliki wymiany) dodano przenoszenie przyczyn korekt ustawionych na korektach sprzedaży i zakupu
 • W opcji przeglądania dokumentów (dostępnej pod klawiszem F9) dodano prezentowanie przyczyn korekty dla korekt faktur sprzedaży i zakupu.
 • W parametrach dokumentów handlowych i magazynowych dodano możliwości ustawiania domyślnego kursu dla walut obcych wg nowych dat: „z daty zakończenia dostawy”, „z dnia poprzedzającego datę zakończenia dostawy”, „z daty otrzymania zapłaty”, „z dnia poprzedzającego datę otrzymania zapłaty”, „z daty sprzedaży”, „z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży”, odpowiednio do typu dokumentu.
 • W programach linii InsERT GT na pasku programu dodano ikonę usługi e-archiwizacja.
 • W zestawieniu dokumentów dostawy wprowadzono wykazywanie danych o ilości dostarczonych wyrobów węglowych w kilogramach. Poprawiono także sposób formatowania ilości na wydruku zestawienia tak, aby mieściły się ilości większe niż kilkanaście ton.
 • W zestawieniu „Odpisy na fundusze promocji” poprawiono nieuwzględnianie korekt zakupu do dokumentów nieistniejących oraz zwrotów z przyjęcia zewnętrznego.
 • Zaktualizowano bazę kodów pocztowych.
 • Zmodyfikowano działanie ostrzegania przy wystawianiu faktur zbiorczych dostępnego w parametrach zbiorczych faktur sprzedaży. Do końca 2013r. faktury takie mogą być wystawiane nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru, natomiast od 1 stycznia 2014r. datą graniczną będzie 15 dzień miesiąca następnego po dokonaniu dostawy.
 • Zmodyfikowano wzorzec wydruku dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych tak, aby nie był obcinany numer dokumentu. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, jeśli numer dokumentu był co najmniej 3-znakowy oraz ustawiono łamanie numeru dokumentu przez symbol magazynu, miesiąc i rok.