Zerowy PIT w GT

Gratyfikant GT – ulepszenie w wer. 1.58

Zmiany związane ze zwolnieniem PIT dla młodych – ulga dla młodych, zerowy PIT – opis konfiguracji

Program: Gratyfikant GT,

Kategoria: Zwolnienie z PIT do 26. roku życia . ​​​Od wersji 1.58 w Gratyfikant GT wprowadzono szereg zmian związanych z ustawą dotyczącą ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia. Obowiązujące od 1 sierpnia 2019 roku zwolnienie dotyczy przychodów w wysokości 85 528,00 zł brutto (wartość ta pobierana jest z parametru o nazwie Limit zwolnienia z PIT dla osób do 26 lat w module Administracja – Parametry – Podatki i koszty), z wyjątkiem 2019 roku, w którym wysokość przychodów nie może przekroczyć 35 636,67 zł brutto (5/12 kwoty rocznej). Zmiany wprowadzono w modułach przedstawionych poniżej. ​​

Konfiguracja … czytaj więcej