Zwolnienie z PIT do 26. roku życia

Gratyfikant nexo – Zmiany związane ze zwolnieniem z PIT dla młodych

Program: Gratyfikant nexo,

Kategoria: Gratyfkant nexo Zwolnienie z PIT do 26. roku życia . Od wersji 26.1.0 w InsERT nexo wprowadzono szereg zmian związanych z ustawą dotyczącą ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia. Obowiązujące od 1 sierpnia 2019 roku zwolnienie dotyczy przychodów w wysokości 85 528,00 zł brutto (wartość ta pobierana jest z parametru o nazwie Limit zwolnienia z podatku dla młodych w module Ewidencje dodatkowe – Konfiguracja – Podatki i koszty), z wyjątkiem 2019 roku, w którym wysokość przychodów nie może przekroczyć 35 636,67 zł brutto (5/12 kwoty rocznej). Zmiany wprowadzono w modułach przedstawionych poniżej.

Konfiguracja – Typy umów pracowniczychczytaj więcej ….