Pełna lista zmian w wersji 1.71 InsERT GT

Dziś (05.04.2022) firma InsERT wypuściła aktualizację 1.71 do swojej rodziny programów GT.

Oto lista zmian w niej:

Handel

Nowa wersja JPK_FA
Dodano obsługę nowej struktury pliku kontrolnego JPK_FA(4). Opublikowana przez Ministerstwo Finansów struktura obowiązuje od 01.04.2022 roku.

Korekta danych nabywcy
W module Korekty sprzedaży dodano możliwość korygowania danych adresowych nabywcy umieszonych na fakturze. W tym celu dodano m.in. polecenie Dodaj korektę danych nabywcy oraz zmodyfikowano wydruk KFS standard, który został wzbogacony o możliwość wydruku danych nabywcy przed i po korekcie.

BDO, EORI, KRS

Dodano obsługę numerów: BDO, EORI. KRS.

Numer BDO jest związany z rejestracją przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Posiadanie numeru EORI w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać lub kupować towary spoza Unii Europejskiej.

Numery KRS są powiązane z rejestracją podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Każdy z wymienionych numerów można wprowadzić w parametrach Dane podmiotu, następnie mogą być one drukowane m.in. na fakturach oraz paragonach. W przyszłości numery BDO, EORI oraz KRS będą umieszczane w e-fakturze wysyłanej do Krajowego Systemu e-Faktur.


Księgowość

Nowy wzór deklaracji CIT-8 
Wprowadzono nowy wzór deklaracji dla podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8(31). Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korekty.

Nowa wersja JPK_EWP 
W module e-Kontrole podatkowe dodano obsługę nowej wersji pliku JPK_EWP(3) dla ryczałtu, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, jednak zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, aby zapewnić czas na aktualizację oprogramowania, organy podatkowe mogą wymagać nowej struktury nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2022 roku.

Nowa deklaracja VIU-DO 
Dodano nową deklarację VIU-DO(1) dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej wraz z obsługą wysyłki elektronicznej. Dane do formularza pobierane są z Ewidencji VAT-OSS. 
Deklaracja została zaimplementowana w nowej technologii, która pozwala dokładnie odwzorować szablon określony przez Ministerstwo Finansów. Dzięki temu podczas wprowadzania widoczne są pełne opisy wszystkich pól formularza oraz przypisy. Bardziej przejrzysta jest również forma komunikowania o błędach na deklaracji.


Kadry i płace

Ulgi podatkowe dla rodzin 4+, seniorów oraz powracających z zagranicy
Dodano w programie obsługę ulg podatkowych, wprowadzonych przez Polski Ład – dla rodzin 4+, seniorów oraz powracających z zagranicy. 

Kwota wyłączenia z podstawy opodatkowania
W programie umożliwiono wyłączenie części kwoty wynagrodzenia z podstawy opodatkowania oraz podstawy składek ZUS. Funkcja ta może być przydatna w firmach, które wypłacają wynagrodzenia pracownikom oddelegowanym.