Planowany termin opublikowania wersji 1.71 GT oraz zmiany zachodzące w niej

Firma InsERT poinformowała swoich partnerów o planowanym terminie wypuszczenia nowej wersji GT. Jest to 4 lub 5 kwietnia.

Planowane zmiany w nowej wersji:

  • Obsługę ulg dla rodzin 4+, seniorów oraz powracających z zagranicy w Gratyfikancie GT
  • Wsparcie dla tzw. pakietu mobilności dla kierowców
  • Plik kontrolny JPK_EWP
  • Porządki na stronie głównej Rach i Rew i pakiet drobnych ulepszeń
  • Deklaracja VIU-DO (jeśli zdążymy)
  • Deklaracja CIT-8 (jeśli pojawi się nowa schema)
  • Zmiany i poprawki niezbędne do prawidłowego działania Portalu Biura
  • Kolejny pakiet zmian przystosowujących Subiekta GT do współpracy z KSeF:

   * BDO na fakturach

 * korekta adresu kontrahenta.