S4 a GT

Porównanie programów z linii Subiekt

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programów z linii Subiekt, które są lub były dostępne w ofercie firmy InsERT.

Porównanie dotyczy następujących programów:

Symbol Nazwa Wersja Środowisko Podstawowa cena netto Rodzaj licencji podstawowej
mS mikroSubiekt 1.01 DOS jednostanowiskowa
mSW mikroSubiekt dla Windows 2.00 Windows 150 zł jednostanowiskowa
S4M Subiekt 4 MEGA 1.09b DOS wielostanowiskowa
S5E Subiekt 5 EURO 1.08 DOS trzystanowiskowa
SW Subiekt dla Windows 1.08 Windows wielostanowiskowa
SGT Subiekt GT 1.18 Windows 790 zł trzystanowiskowa

Porównanie zostało podzielone na następujące grupy funkcji:20

W przedstawionych poniżej tabelach zastosowano następujące oznaczenia:

  • „-” – dana funkcja nie jest realizowana przez program;
  • „+” – dana funkcja jest realizowana przez program;
  • „+/-” – dana funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • „+!” – dana funkcja jest realizowana zdecydowanie lepiej, niż w innych programach;
  • „*” – dana funkcja jest realizowana w dodatku niebieski PLUS dla InsERT GT;
  • „#” – dana funkcja jest realizowana w dodatku zielony PLUS dla InsERT GT.

Funkcje ogólne

Funkcja mS mSW S4M S5E SW SGT
Kontrola poprawności numeru NIP + + + +
Kontrola poprawności numeru rachunku bankowego +
Licencje na stanowiska + + + +
Moduł drukowania naklejek + + + +!
Moduł drukowania estetycznych cenników +/- +/- +/- +/- + +!
Możliwość tworzenia zestawień własnych SQL + + +
Możliwość tworzenia zestawień własnych XML +
Możliwość tworzenia zestawień własnych APP/COM + + + +
Możliwość zewnętrznej edycji wzorów wydruku +/- + + +
Obsługa Asystenta Subiekta +
Praca w sieci + + + + + +
Praca zdalna przez Internet + +/- +/- +
Praca w systemie DOS + + +
Praca w wielu oddziałach dzięki komunikacji +/- +! + +!
Profile użytkowników +
Rejestracja przez Internet + + +
Wiele magazynów + + + +
Wielu użytkowników, hasła, prawa dostępu + + + +
Wydruki graficzne + +/- + +
Wydruki tekstowe + + + + +
Zamykanie okresów z ciągłością danych + +
Zgłaszanie sugestii przez Internet + +
Obsługa komunikacji za pomocą formatu ES4 + + +
Obsługa komunikacji za pomocą formatu ES5 +
Obsługa komunikacji za pomocą formatu EDI++ + + + + +
Obsługa komunikacji za pomocą formatu eBIS-XML (Basda) + +
Współpraca z systemami księgowymi (Rachmistrz, Rewizor) + + + + + +
Ścisła integracja z systemami księgowymi (Rachmistrz, Rewizor) + +
Intuicyjny kreator wdrożeniowy +
Kontekstowy system pomocy + + +!
Eksport danych (schowek Windows, plik tekstowy, Excel, DBF i inne) +/- +/- +!
Konfigurowalna archiwizacja danych + + + +! + +!
Rozbudowane analizy, zestawienia i raporty + + + +!

Kartoteki

Funkcja mS mSW S4M S5E SW SGT
Cechy towarów i kontrahentów +
Dane typu CRM w kartotece kontrahentów +
Grupy kontrahentów + + + + +
Grupy towarów + + + + + +
Kontrahenci – dostawcy i odbiorcy +/- +/- + + + +
Obsługa notatek/kontaktów z kontrahentem + + + +
Obsługa płatników i odbiorców + + +
Obsługa wielu rachunków bankowych kontrahentów + + +
Pola własne w kartotekach towarów i kontrahentów + + +!
Towary, usługi, opakowania, komplety +/- +/- + + + +
Towary sprzedawane przez wartość + + +
Walutowe ceny sprzedaży + +
Wiele cen sprzedaży (więcej niż 3) + +! +
Wiele kodów kreskowych dla towaru +
Zdjęcia dla towarów i kontrahentów +
Mechanizm InsTYNKT (szybkie wyszukiwanie) + +! + +!
InsTYNKT w wyszukiwaniu i filtrowaniu (w tabeli modułu) +
Kontrahent specjalny: Centrum autoryzacji kart płatniczych + +
Kontrahent specjalny: Centrum obsługi ratalnej +
Kartoteka instytucji (Urzędy Skarbowe i ZUS) +
Biblioteka dokumentów dla kartotek towarów i kontrahentów #

Dokumenty handlowe i magazynowe

Funkcja mS mSW S4M S5E SW SGT
Mechanizm InsTYNKT konfigurowany dla dokumentów handlowych i obrotowych +!
Dokumenty sprzedaży + + + + + +
Dokumenty zakupu + + + +
Dokumenty magazynowe + + + +
Drukowanie dokumentów w innej walucie + + + + +
Drukowanie dokumentów w językach obcych +
Drukowanie faktury pro forma z zamówienia +
Dynamiczne ceny zakupu w kalkulacji cen towaru +!
Dyspozycje towarów w sieci + *
Faktury zaliczkowe + +
Faktura VAT RR + + + +
Możliwość sprawdzenia ostatniej ceny sprzedaży i zyskowności + +
Obsługa płatności kartami kredytowymi +/- +/- + +
Obsługa płatności przez centrum ratalne +
Obsługa zaliczek w dokumentach WZ, PZ i zamówieniach +
Paragon imienny wystawiany na kontrahenta +
Rabaty warunkowe i kumulowane +/- +
Obsługa mechanizmu promocji (systemy rabatów grupowych) + +
Rezerwacja towarów na zamówieniach + +
Rezerwacje poniżej stanów magazynowych +
Rozdział dokumentów handlowych i magazynowych +/- +
Sprzedaż dzienna (detaliczna) + +
Sprzedaż z wielu magazynów na jednym dokumencie +/-
Stany magazynowe na dzień + + +
Stany magazynowe wg FIFO lub LIFO + + + +
Wiele form płatności na dokumentach + +
Wyliczanie realnych kosztów sprzedaży + + + +
Wystawianie dokumentów w walucie + +
Zamówienia jako osobne, trwałe dokumenty +/- +
Zamówienia od klientów i do dostawców + + + +
Zdejmowanie towaru ze wskazanej ręcznie dostawy + *
Wystawianie dokumentów magazynowych z zamówień + +
Wystawianie paragonu detalicznego na podstawie zamówienia + +!
Multipodgląd kilku dokumentów jednocześnie +
Kalkulacja zbiorcza towarów na podstawie dokumentów przychodowych +
Biblioteka dokumentów (możliwość przechowywania np. zeskanowanych dokumentów) #
Definiowalne pola własne dla dokumentów #
Zliczanie masy i objętości w czasie edycji dokumentu #

Dokumenty kasowe i rozrachunki

Funkcja mS mSW S4M S5E SW SGT
Dokumenty bankowe + + + +
Dokumenty kasowe + + + +
Drukowanie operacji bankowej jako „Wpłata bankowa” +
Historia windykacji rozrachunku +
Kompensata rozrachunków + +!
Spłaty rozrachunków + + +
Należności +/- +/- + + + +
Nota odsetkowa do nierozliczonych rozrachunków + + +
Nota odsetkowa do rozliczonych rozrachunków +
Obsługa HomeBankingu (odbiór wyciągów) +
Obsługa HomeBankingu (wysyłanie przelewów) + +
Obsługa przesunięć środków finansowych Kasa <–> Bank +
Obsługa rachunków walutowych +
Obsługa walut i kursów walut + + + +
Obsługa wielu kas gotówkowych + + + +
Obsługa wielu rachunków bankowych podmiotu + + +
Operacje bankowe jak w Skarbniku (naturalne podejście) +
Przelewy zwykłe, ZUS i podatkowe +/- + + +
Rozrachunki rozliczone +
Rozrachunki walutowe +
Flagowanie rozrachunków (pomocne przy pracy kilku osób z rozrachunkami) #
Uzgadnianie operacji bankowych z wyciągiem +
Wezwania do zapłaty (w tym wezwania zbiorcze) + + +
Zobowiązania + + + +

Unia Europejska i nowe przepisy

Funkcja mS mSW S4M S5E SW SGT
Obsługa unijnych numerów NIP + + + +
Obsługa dokumentów handlowych wewnątrzunijnych + + +
Kartoteka lub słownik państw unijnych + + +
Obsługa deklaracji INTRASTAT + +
Obsługa faktur zaliczkowych + +

Urządzenia zewnętrzne

Funkcja mS mSW S4M S5E SW SGT
Kontekstowy rejestr transmisji + +
Mechanizm synchronizacji baz towarowych programu i urządzenia zewnętrznego + +
Obsługa czytników kodów kreskowych przez port szeregowy + + + +
Obsługa drukarek fiskalnych + + + + + +
Obsługa inwentaryzatorów + +
Obsługa kas fiskalnych + + + +
Obsługa wag etykietujących + + +
Obsługa sprzedaży mobilnej (SET-y) + +!
Rejestr transmisji do/z urządzeń zewnętrznych + + +
Zdalna obsługa urządzeń zewnętrznych +/- + +