mikroSubiekt dla Windows

Zmiany w wersji 7.00

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w programie.

 • Dodano nową wersję struktury logicznej pliku JPK_FA(2).
 • Wprowadzono możliwość nadawania numerów dla dokumentów w ujęciu miesięcznym. Dokumenty mogą w strukturze numeru zawierać numer miesiąca, dodatkowo licznik może być resetowany z początkiem każdego miesiąca. Numeracja miesięczna obejmuje wszystkie typy dokumentów – można ją włączyć w parametrach programu (górne menu System-Parametry) na zakładce Inne.
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że przy generowaniu plików JPK_VAT i JPK_FA niekiedy pobierane były dane odbiorców zamiast danych nabywców. Błąd występował, gdy na dokumencie wybrany był odbiorca nie posiadający numeru NIP, a nabywca posiadał wpisany NIP.

Opis zmian (6.00 SP3)

Wersja 6.00 SP3 – 17/01/2019

 • Wobec niewprowadzenia zapowiadanego wcześniej przez Ministerstwo Finansów na początek 2019 r. pliku JPK_VDEK, przedłużono zakres obowiązywania plików JPK_VAT(3) na rok 2019.

Wersja 6.00 SP2 – 11/06/2018

 • Przygotowano nowy instalator programu mikroSubiekt. Najważniejszą nowością jest dystrybuowanie programu z serwerem bazy danych MS SQL Server 2014.
 • Rozwiązano problem współpracy mikroSubiekta ze sterownikami fiskalnymi. Wymagana jest instalacja sterowników w wersji 5.39.13 lub nowszej.
 • W formularzu rejestracyjnym wykonano zmiany w zakresie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dodano możliwość wydrukowania faktury z oznaczeniem Duplikat.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że przy generowaniu pierwszego (i tylko pierwszego) pliku JPK, mimo zaznaczenia checkboxa Zapisz plik na dysku, plik nie zapisywał się.
 • Wykonano zmiany w zakresie wysyłania danych do pliku JPK. Obecnie pozycje faktur ze stawką o symbolu ex są zapisywane do pola K_22 (UWAGA: program nie kontroluje wartości stawki ex; dopasowanie stawki odbywa się według symbolu ex).
 • Dodano parametr umożliwiający drukowanie mnemonika PL przed numerem NIP na fakturach.

Wersja 6.00 SP1 – 22/02/2018

 • Zmieniono nazewnictwo plików generowanych przez mikroSubiekta. Będą one otrzymywać nazwę w formacie rrrr_mm.xml. Dodano też możliwość nadania własnej nazwy dla pliku JPK.
 • Wyeliminowano problem polegający na tym, że przy braku internetu program komunikował o błędzie przy walidacji pliku JPK.
 • Ulepszono mechanizm automatycznego uruchomienia SQL Servera. Problemy z jego uruchomieniem pojawiały się np. po pobraniu aktualizacji na systemie Windows 10.
 • W zestawieniach: Sprzedaż w okresie i Rejestr należności nierozliczonych poprawiono sortowanie pozycji.

Wersja 6.00 SP2 – 11/06/2018

 • Przygotowano nowy instalator programu mikroSubiekt. Najważniejszą nowością jest dystrybuowanie programu z serwerem bazy danych MS SQL Server 2014.
 • Rozwiązano problem współpracy mikroSubiekta ze sterownikami fiskalnymi. Wymagana jest instalacja sterowników w wersji 5.39.13 lub nowszej.
 • W formularzu rejestracyjnym wykonano zmiany w zakresie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dodano możliwość wydrukowania faktury z oznaczeniem Duplikat.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że przy generowaniu pierwszego (i tylko pierwszego) pliku JPK, mimo zaznaczenia checkboxa Zapisz plik na dysku, plik nie zapisywał się.
 • Wykonano zmiany w zakresie wysyłania danych do pliku JPK. Obecnie pozycje faktur ze stawką o symbolu ex są zapisywane do pola K_22 (UWAGA: program nie kontroluje wartości stawki ex; dopasowanie stawki odbywa się według symbolu ex).
 • Dodano parametr umożliwiający drukowanie mnemonika PL przed numerem NIP na fakturach.

Wersja 6.00 SP1 – 22/02/2018

 • Zmieniono nazewnictwo plików generowanych przez mikroSubiekta. Będą one otrzymywać nazwę w formacie rrrr_mm.xml. Dodano też możliwość nadania własnej nazwy dla pliku JPK.
 • Wyeliminowano problem polegający na tym, że przy braku internetu program komunikował o błędzie przy walidacji pliku JPK.
 • Ulepszono mechanizm automatycznego uruchomienia SQL Servera. Problemy z jego uruchomieniem pojawiały się np. po pobraniu aktualizacji na systemie Windows 10.
 • W zestawieniach: Sprzedaż w okresie i Rejestr należności nierozliczonych poprawiono sortowanie pozycji.

Wersja 6.00 SP1 – 22/02/2018

 • Zmieniono nazewnictwo plików generowanych przez mikroSubiekta. Będą one otrzymywać nazwę w formacie rrrr_mm.xml. Dodano też możliwość nadania własnej nazwy dla pliku JPK.
 • Wyeliminowano problem polegający na tym, że przy braku internetu program komunikował o błędzie przy walidacji pliku JPK.
 • Ulepszono mechanizm automatycznego uruchomienia SQL Servera. Problemy z jego uruchomieniem pojawiały się np. po pobraniu aktualizacji na systemie Windows 10.
 • W zestawieniach: Sprzedaż w okresie i Rejestr należności nierozliczonych poprawiono sortowanie pozycji.

Zmiany w wersji 6.00

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w programie.

 • Dodano moduł e-Sprawozdawczość JPK_VAT umożliwiający generowanie pliku JPK_VAT na podstawie dokumentów sprzedaży obsługiwanych przez mikroSubiekta. Głównym przeznaczeniem tego pliku jest przekazywanie danych sprzedażowych do programów księgowych lub biur rachunkowych. Program wyposażono w strukturę logiczną w wersji 3 pliku JPK_VAT opublikowaną przez Ministerstwo Finansów na rok 2018.
 • Dodano moduł e-Kontrole podatkowe umożliwiający generowanie pliku JPK_FA w celach kontrolnych na podstawie dokumentów sprzedaży obsługiwanych przez mikroSubiekta.
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że na wzorcu FS Standard ucinane było pole PKWIU.
 • Uruchomiono program poprawiania jakości produktów wymagający wyrażenia zgody na korzystanie przez InsERT S.A. z danych opcjonalnych na zasadach opisanych w Informacji o przetwarzaniu danych telemetrycznych (treść Informacji dostępna w pomocy).
 • Wyłączono możliwość aktualizacji mikroSubiekta dla użytkowników wersji 1.0, która obsługiwana była starym typem kodów licencyjnych. Posiadaczy tej wersji chcących zaktualizować program do wersji 6.0 prosimy o kontakt z Działem pomocy technicznej firmy InsERT.
 • Ulepszono sposób automatycznego startowania MS SQL Servera przez program mikroSubiekt w sytuacjach, gdy został on zatrzymany na przykład po aktualizacji lub restarcie systemu Windows.
 • Rozwiązano problem z przeliczaniem wartości brutto dokumentu FS przy udzielonym rabacie. Problem występował w niektórych sytuacjach związanych z ręcznym zmienianiem wartość brutto pozycji.