Rachmistrz GT – ulepszenia

Zmiany w wersji 1.67

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.67 Rachmistrza GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • W kartotece towaru i kontrahenta dodano operację umożliwiającą zapis wcześniej dodanego zdjęcia do danej kartoteki, powtórnie na dysk lokalny komputera użytkownika.
 • W parametrach Komunikacja dodano możliwość ustawiania, według których dat będą wysyłane do pliku komunikacji dokumenty sprzedaży, zakupu i ich korekty. Dzięki temu możliwe jest np. wysyłanie do biura rachunkowego faktur zakupu według ich daty otrzymania.
 • Dodano możliwość opodatkowania PPK w miesiącu wypłaty.
 • Poprawiono błąd mogący powodować zawieszenie programu w przypadku próby wygenerowania wydruku listy na zmienionym układzie papieru w drukarce.
 • Poprawiono problem z datą przekazania składek na rachunkach do UCP.
 • Poprawiono problem z naliczaniem wypłat objawiający się komunikatem „Brak bieżącego rekordu”.
 • Poprawiono wydruk pliku JPK_V7. Pierwotnie nie drukował się pełny numer dokumentu, gdy liczba znaków była większa niż 28.
 • Rozwiązano problem z dearchiwizacją bazy danych do istniejącego podmiotu. Problem występował sporadycznie na systemie Windows 10 i objawiał się komunikatem „Podmiot jest używany przez inne osoby”.
 • Rozwiązano problem z nieprawidłową nazwą podmiotu widoczną podczas archiwizacji podmiotu. Błąd występował w sytuacji, gdy na liście znajdował się podmiot o nazwie składającej się z samych cyfr.
 • W Ewidencjach VAT dodano kolumnę „Typ zapisu” pozwalającą odróżnić dokument pierwotny od korygującego z tyt. tzw. ulgi na złe długi.
 • W instalatorze systemu udostępniono aktualizację serwera bazy danych do wersji MS SQL Server 2014 SP3.
 • W serwisie Dokumenty dodano opcję Usuń dokument oraz Przywróć dokument do obiegu. Opcja Usuń jest dostępna tylko dla obiegu uproszczonego, a opcja Przywróć dla rozszerzonego.
 • Zmieniono opisy oznaczeń GTU oraz procedur TP i MPP dla JPK_VAT zgodnie z projektowanym rozporządzeniem Ministra Finansów.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.56 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.56 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.56 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.56, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie licencjamiAktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym WidokPrzywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.