Niebieski Plus

niebieski PLUS dla InsERT GT oferuje nową funkcjonalność do wszystkich systemów z linii InsERT GT, na wszystkich stanowiskach. Warunkiem koniecznym, by uruchomić PLUSA jest uaktualnienie programów do wersji 1.09.

Funkcjonalność niebieskiego PLUSA dla InsERT GT:

– nowe algorytmy zdejmowania ze stanu FIFO/LIFO z uwzględnieniem daty ważności dostawy;
– sprzedaż z dowolnych, ręcznie wskazanych dostaw;
– obsługa kodów dostaw (numerów seryjnych, numerów serii/partii) związana z wydawaniem z dostaw (oraz InsTYNKT wg kodów dostaw);
– automatyczne dyspozycje w sieci (mechanizm wstępnie blokujący towar na magazynie już w czasie edycji dokumentu wydania);
– zapis dokumentów handlowych i magazynowych z “odłożonym skutkiem magazynowym”;
– zapis dokumentów MM z “wykonanym skutkiem tylko na magazynie źródłowym”;
– nowe typy dokumentów: zwroty do wydań magazynowych (ZWZ) i zwroty do przyjęć magazynowych (ZPZ), a wraz z nimi nowe moduły Wydania odbiorcy i Przyjęcia dostawcy;
– rozbudowane pola własne (dla dokumentów oraz kartotek; różnych typów – m.in. pola definiowalne, pola typu słownik oparte na dowolnej definicji, pola będące wynikiem zapytania SQL);
– drukowanie z tabel mechanizmem Crystal Reports.

W każdym programie linii InsERT GT znajduje się przycisk, uruchamiający moduł InfoPLUS (obok przycisku pomocy i InfoSfery). Moduł ten zawiera informacje o wszystkich zmianach i nowościach w kolejnych odsłonach PLUSA dla InsERT GT. Z InfoPLUSA można także aktywować wersję próbną oraz zarejestrować produkt przez Internet.

Próbne uruchomienie niebieskiego PLUSA dla InsERT GT możliwe jest wyłącznie na podmiocie próbnym, każda z funkcjonalności, która dostępna jest wyłącznie w niebieskim PLUSIE została odpowiednio oznaczona w dymku.