Gratyfikant GT I poziom

Temat szkolenia: Szkolenie z Gratyfikanta GT I poziom

Miejsce szkolenia: Autoryzowane Centrum Szkolenia Partnerów InsERT
ul. Wojska Polskiego 8, Bydgoszcz

Dzień
Godzina
Temat
dzień I 09.00 – 16.00 1. Licencje, instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych.


2. Przerwa kawowa

3. Wdrożenie programu, ewidencje.

4. Przerwa obiadowa

5. Kalendarze i ewidencja czasu pracy.

6. Deklaracje skarbowe i ZUS.
dzień II 09.00 – 16.00 1. Definiowanie składników płacowych.


2. Przerwa kawowa

3. Wynagrodzenia – umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, rachunki.

4. Wynagrodzenie chorobowe i urlopowe.

5. Przerwa obiadowa

6. Współpraca Gratyfikanta GT z innymi programami
dzień III 09.00 – 11.00 1. Egzamin

Cena szkolenia: 290 zł + VAT
Cena egzaminu: 75 zł + VAT

Terminy szkoleń >>