InsERT GT II poziom

Temat szkolenia: Szkolenie z systemu InsERT GT II poziom

Miejsce szkolenia: Autoryzowane Centrum Szkolenia Partnerów InsERT
ul. Wojska Polskiego 8, Bydgoszcz

Dzień
Godzina
Temat
dzień I 09.00 – 16.00 1. Instalacja MS SQL Server oraz systemu InsERT GT (pliki konfiguracyjne XML)


2. Przerwa kawowa

3. Administrowanie serwerem MS SQL Server oraz system zabezpieczeń

4. Struktura bazy danych systemu InsERT GT

5. Przerwa obiadowa

6. Archiwizacja danych (SQL Server)

7. Wydruki w systemie GT oraz Crystal Reports
dzień II 09.00 – 16.00 1. Komunikacja – informacje techniczne


2. Przerwa kawowa

3. Praca zdalna

4. Obsługa MS SQL Server z linii komend

5. Przerwa obiadowa

6. Zestawienia własne SQL w GT

7. Kasiarz GT
dzień III 09.00 – 11.00 1. Egzamin

Cena szkolenia: 390 zł + VAT
Cena egzaminu: 75 zł + VAT

Terminy szkoleń >>