Zamknięcie roku 2018 w Rewizorze GT – oraz e-sprawozdanie finansowe

Zamknięcie roku obrotowego 2018 w systemie Rewizor GT  – wersja 1.55/1.56
tworzenie Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, przeksięgowanie na wynik
oraz e-sprawozdanie finansowe  


Program szkolenia:
1.        Podstawowe informację o zasadach zamykania roku w systemie Rewizor GT
2.        Przenoszenie bilansu otwarcia na podstawie poprzedniego roku
3.        Definiowanie sprawozdań – podstawowe zasady
4.        Definiowanie Rachunku Zysków i Strat  
5.        Jak uzyskać Rachunek Zysków i Strat – wariant porównawczy
6.        Automatyczne przeksięgowanie kont wynikowych na wynik finansowy
7.        Definiowanie Bilansu – ujęcie kont w Aktywach i Pasywach
8.        Tworzenie e-sprawozdań finansowych

Następne szkolenie odbędzie się dniu 18 marca 2019 od godz. 10:00 do godz. 15:00

Autoryzowane Centrum Szkoleniowe InsERT  WW SYSTEM w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 8

Koszt szkolenia wynosi: – 400 netto /od osoby/
Cena obejmuje:

  • wykład i warsztaty
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • oddzielne stanowiska komputerowe ze skonfigurowanym systemem Rewizor,
  • praktyczne ćwiczenia
  • serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka)

Szkolenie z zamknięcia roku obrotowego
 pozwoli na poznanie mechanizmów obsługi programu Rewizor GT w zakresie tworzenia bilansu otwarcia, Rachunku Zysków i Strat, automatów przeksięgowań i e-sprawozdań finansowych