Termin publikacji wersji 40 InsERT nexo oraz zawarte w niej zmiany

InsERT jako termin publikacji wersji 40 systemu nexo podaje 4 kwietnia.

Zmiany które mają nastąpić w tej wersji:

Co zmieniono w Subiekcie:

 • Zamówienia do dostawców na podstawie zleceń produkcyjnych.
 • Zdjęcia asortymentu na naklejkach – W szablonach wydruków naklejek dotyczących asortymentu, wprowadzono możliwość drukowania domyślnego zdjęcia.
 • Rozbudowa automatycznych nazw wariantów modeli – Można użyć symbolu towaru, wybranych właściwości wariantu – z nazwą lub bez (np. „Rozmiar XL” lub samo „XL”).
 • Użycie zamienników gdy brakuje towaru na stanie.
 • Zaznaczanie wielu grup w klasyfikatorach – Rozszerzone filtrowanie za pomocą klasyfikatorów.
 • Podpowiedzi przy tworzeniu klasyfikatorów – Łatwiejsze definiowanie zaawansowane atrybutów klasyfikacji – po wpisaniu kropki w tworzonym wyrażeniu wyświetlane są podpowiedzi (intellisense), które ułatwiają wybór dostępnych parametrów.
 • Nowa wersja JPK_FA – Obsługa pliku kontrolnego JPK_FA w wersji czwartej, która obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

Co zmieniono w Gestorze:

 • Nowy mechanizm sprawdzania pisowni w e-mailach – 40 dostępnych języków, podpowiedzi dla błędnie napisanych wyrazów, dodawanie własnych słów, import i eksport słownika.    
 • Pobieranie wiadomości e-mail od najnowszych – Efektywniejsza synchronizacja wiadomości na kontach poczty e-mail – najpierw najnowsze, aktualne wiadomości a dopiero potem starsze, mniej aktualne.    
 • Łatwiejsza obsługa urządzeń w zleceniach serwisowych podczas wielokrotnego wpisywania podobnych urządzeń.
 • Zbiorcza rezerwacja asortymentu dla zleceń serwisowych i umów.
 • Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail oraz SMS według harmonogramu – Większe możliwości automatycznej komunikacji lub raportowania w module Automatyzacja. Automaty, które będą cyklicznie – w zaplanowanym czasie będą wysyłać wiadomości e-mail lub SMS.    
 • W automatyzacjach dla zamówienia od klienta oraz oferty dodano nową czynność, która umożliwia automatyczne tworzenie faktury VAT sprzedaży.

Co zmieniono w Rachmistrzu:

 • Nowa wersja PIT-11 – Deklaracja PIT-11(28) dotycząca dochodów i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2022.    
 • Nowa wersja PIT-R – Deklaracja PIT-R(21) dotycząca dochodów z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.    
 • Nowa wersja JPK_FA – Obsługa pliku kontrolnego JPK_FA(4), który obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r. Łącznie z importem plików wewnętrznych rozliczenia JPK_V7 oraz importem dokumentów do ewidencji VAT.    
 • Słowniki użytkownika w dekretacji wynagrodzeń – Automatyczne księgowanie dokumentów płacowych z Gratyfikanta nexo na podstawie wartości słowników użytkownika.    
 • Reguły rozpoznawania operacji bankowych – Można zdecydować. jak mają zostać rozpoznane wczytywane operacje bankowe i czy tworzyć rozrachunki. Decyzja może dotyczyć wybranego kontrahenta lub poszczególnych przelewów. 
 • Rozrachunki wrażliwe – Można oznaczyć rozrachunki jako „wrażliwe”, żeby zapewnić dostęp tylko upoważnionym pracownikom. Oznaczenie można wprowadzić na wybranych rozrachunkach lub jako domyślne ustawienie w kartotece klienta.

Co zmieniono w Rewizorze:

 • Nowa wersja CIT-8 – Deklaracja CIT-8(31) dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wraz z załącznikiem CIT/KW przeznaczonym dla spółek, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów.

Co zmieniono w Gratyfikancie:

 • Rozliczanie wynagrodzeń osób oddelegowanych do pracy za granicą (w Laboratorium) – Dodano prostą ewidencję i rozliczanie wyjazdów w ramach oddelegowania do pracy za granicą.
 • Etykietowanie list płac – Rozszerzone możliwości księgowania wynagrodzeń – na podstawie wskazanych w listach płac dwóch pozycji ze słowników użytkownika.

Co zmieniono w Biurze:

 • Nowa wersja PIT-11 – Deklaracja PIT-11(28) dotycząca dochodów i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2022.  
 • Nowa wersja CIT-8 – Deklaracja CIT-8(31) dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wraz z załącznikiem CIT/KW przeznaczonym dla spółek, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów.    
 • Nowa wersja PIT-R – Deklaracja PIT-R(21) dotycząca dochodów z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Zmiany wspólne:

 • Optymalizacja dodawania załączników – program będzie przechowywać jedną kopię – przy dodawaniu użytego już załącznika program pomoże uniknąć niepotrzebnych duplikatów.
 • W polach własnych v2 dodano nowy typ pola własnego o nazwie „Długi tekst”.  Pole tego typu służy do wprowadzania tekstów, o długości do 4000 znaków. 
 • W polach własnych v2 dodano możliwość eksportowania konfiguracji zaawansowanych pól własnych do pliku.