nexo a GT
Link do info porównującego wcześniejsze produkty ( Subiekt 4 Subiekt 5) z systemem Insert GT >>

1. Jakie są zasady licencjonowania produktu?

Programy są licencjonowane na zasadzie wielokrotności (co jedno lub co 3 stanowiska).

Przed zakupem istotną decyzją jest zastanowienie się, czy w przyszłości w firmie będzie potrzeba wykorzystania dodatku Sfera dla Subiekta nexo, ponieważ licencjonowanie na obecnych zasadach nie dopuszcza możliwości aktualizacji programu z wersji nexo do nexo PRO.

2. Jakie są zasady migracji z Subiekta GT?

Istnieje możliwość przeniesienia kartotek kontrahentów, towarów i usług wraz ze stanami magazynowymi (bez pól własnych, zdjęć, cech i grup). W przypadku Rewizora GT można przenieść plan kont.

3. Z jakimi urządzeniami fiskalnymi współpracuje ekosystem nexo?

Baza urządzeń fiskalnych jest tworzona od zera i jest to baza odrębna od urządzeń wspieranych przez Subiekta GT, więc to, że urządzenie działało na GT nie oznacza, że będzie działać na nexo.

Poniżej znajduje się aktualny na obecny moment spis urządzeń współdziałających z linią InsERT nexo.

Kasy fiskalne Drukarki fiskalne Sprawdzarki cen
 • Elzab Alfa Extra
 • Elzab Alfa Extra (przed 2001)
 • Elzab Alfa EXTRA 2001
 • Elzab Alfa Super
 • Elzab Alfa Super
 • Elzab Alfa SUPER 2001
 • Elzab Alfa Super 2047
 • Elzab Alfa Super 4095 (2001)
 • Elzab Delta Lux
 • Elzab Delta LUX 2001
 • Elzab Delta Max
 • Elzab Delta Max E
 • Elzab Delta Max E LAN
 • Elzab Delta Max G
 • Elzab Delta Max G E
 • Elzab Delta Max G E LAN
 • Elzab Delta Max G LAN
 • Elzab Delta Max LAN
 • Elzab Eco
 • Elzab Jota
 • Elzab Jota [
 • Elzab Jota 2001
 • Elzab Jota E
 • Elzab K10
 • Elzab Mini
 • Elzab Mini E
 • Novitus Bravo
 • Novitus Lupo
 • Novitus Mała Plus
 • Novitus Mała Plus E
 • Novitus Nano E
 • Novitus PS 3000
 • Novitus PS 3000 Net
 • Novitus PS 3000 Plus
 • Novitus PS 4000 E
 • Novitus Sento E
 • Novitus Soleo
 • Novitus Soleo Plus
 • Novitus Soleo Plus E
 • Novitus Soleo Plus E (2013)
 • Optimus-iC Bravo 2001
 • Posnet Bingo HS 3.02
 • Posnet Bingo HS EJ 2.3
 • Posnet Bingo HS EU 2.5
 • Posnet Mobile 3.1
 • Posnet Mobile 1.03 4.2
 • Posnet Neo XL EJ 5.0
 • Elzab Mera
 • Elzab Mera EFV
 • Elzab Mera EFV TFT
 • Elzab Mera TE FV TFT
 • Elzab Mera TE TFT
 • Elzab Omega
 • Novitus Bono E
 • Novitus Delio Prime
 • Novitus Delio Prime E
 • Novitus Deon E
 • Novitus Quarto
 • Novitus Vega Mobil
 • Novitus Vento
 • Novitus Vivo
 • Posnet Thermal FV EJ
 • Posnet Thermal HD FV EJ
 • Posnet Thermal HS FV EJ
 • Posnet Thermal XL
 • Upos Columba FVA
 • Posnet Combo DF FV
 • Upos FP-T88FVA
 • Upos FP-TA10FVA
 • Elzab RF
 • Elzab RF+
 • Elzab RL
 • Elzab RL+
 • Elzab RW
 • Elzab RW+
 • Elzab sprawdzarki (przed 2012)

4. Jak zainstalować wersję demo programów z linii nexo?

Wersje demo można pobrać ze strony producenta – KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ WERSJĘ DEMO PROGRAMU INSERT NEXO.

5. Czy zainstalowanie demo nexo wpływa na zainstalowanego Subiekta GT?

Zainstalowanie nexo nie powinno wpłynąć negatywnie na działanie Subiekta GT – mimo wszystko dla pewności radzimy, aby instalacja testowa została wykonana na odrębnej maszynie.

6. Jakie są optymalne wymagania sprzętowe programów z linii nexo?

 • Procesor Core 2 Duo lub lepszy
 • Pamięć 4 GB lub więcej
 • System Windows od wersji XP SP3 lub nowszy
 • System bazodanowy Microsoft SQL Server 2008 R2 lub nowszy

7. Czy rozwiązania dodatkowe (rozszerzenia, dodatki partnerów InsERT) przeznaczone dla linii GT będą funkcjonować we współpracy z nexo?

Rozwiązania dodatkowe partnerów InsERT dla linii GT nie będą funkcjonować w nexo, chyba, że zostaną odpowiednio dostosowane. Linia InsERT nexo posiada jednak własny mechanizm rozszerzeń, więc z pewnością kwestią czasu jest pojawienie się pierwszych z nich.

8. Czy istniejące sklepy internetowe będą funkcjonować we współpracy z nexo?

Istniejące sklepy internetowe nie będą funkcjonować we współpracy z linią InsERT nexo, chyba, że zostaną dostosowane przez dostawcę danego systemu sprzedaży internetowej do takiej współpracy.

9. Czy istnieje możliwość połączenia Gestora GT z nexo, do czasu, aż pojawi się moduł CRM dla linii nexo?

Nie ma możliwości połączenia programu Gestor GT z programem Subiekt nexo.

10. Czym różnią się systemy z linii InsERT GT od systemów z linii nexo?

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności poszczególnych programów z trzech linii – InsERT GT, InsERT nexo orazInsERT nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

 • „-” – funkcja nie jest realizowana przez program;
 • „+” – funkcja jest realizowana przez program;
 • „+/-” – funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
 • „*” – funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT,  Sfera dla Subiekta GT).

Subiekt

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Subiekta

*

+

Zaawansowane pola własne

*

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

+

Hierarchiczne jednostki miary +/- +

+

Zamienniki asortymentu

+

Wiele oddziałów przedsiębiorstwa

+

Wielu dostawców asortymentu

+

Działy sprzedaży

+

+
Rozbudowane cenniki +/-

+

+
Faktura pro forma

+

+

Zbiorcza realizacja pozycji z zamówień

+

Korekty dokumentów magazynowych

*

+

+
Sprzedaż z wielu magazynów

+

+

Rozbicie przyjęcia na partie

+

Sprzedaż z dostaw *

+

Rezerwacja dostaw w dokumentach

+

Rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych

+

Przenoszenie kosztów składników na komplet (korekta kosztów składników, które zostały użyte w procesie kompletacji) +

+

Korekta kosztu dostaw

+
Faktura wewnętrzna (w nexo zbiorcze wystawianie faktury wewnętrznej do faktur zakupu, pojedyncza faktura wewnętrzna z możliwością określenia ewidencji VAT)

+/-

+

+
Intrastat

+

Akcyza

+

Rozbicie płatności na raty +
Rozliczenia wielowalutowe (w nexo PRO możliwe jest np. zaewidencjonowanie faktury w euro płatnej częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą)

+/-

+/-

+

Sesje rozliczeniowe (narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami)

+
Dyspozycje bankowe (w GT możliwość jedynie wydrukowania operacji bankowej jako polecenia przelewu lub wysłania do homebankingu)

+/-

+

+

Sesje kasowe (narzędzie do weryfikacji pracy kasjera)

+

Operacje bezgotówkowe rejestrowane w kasie

+

+

Kompensaty wielowalutowe

+

+
Przesyłanie dokumentów online do Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo pracujących na osobnej bazie danych

+

+
Możliwość opisywania księgowego dokumentów wysyłanych do księgowości +/- + +

Możliwość określenia wykorzystanych materiałów przy sprzedaży usługi

+

Pobieranie pojedynczych paragonów z kasy fiskalnej

+

+

Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego +/-

+

+

Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku

+

Rachmistrz

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Dostosowanie profilu Rachmistrza do indywidualnych potrzeb firmy

+

+

Sfera dla Rachmistrza

+

Zaawansowane pola własne *

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

+

Biblioteka dokumentów

*

+/-

+

Flagi własne

*

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

+

+

Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

+

+

Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

+

+
Płynna zmiana form księgowości (np. z pełnej księgowości na uproszczoną)

+

+

Obsługa finansów (m.in. prowadzenie kasy, obsługa rachunku bankowego, bankowość online)

+

+

Obsługa rozrachunków (m.in. rozliczenia wielowalutowe)

+

+

Ewidencjonowanie zapisów w KPiR i VAT w dowolnej walucie

+

+

Ewidencjonowanie w KPiR i EP odliczeń/doliczeń w całości przypadających na wspólnika

+

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)

+/-

+

+
Definiowalne transakcje VAT

+

Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/-

+

+
Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów wykorzystywanych do działalności wraz z deklaracją VAT-26 +/-

+

+

Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M

+

Dokument miesięcznego rozliczenia eksploatacji pojazdów

+

+

Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów z możliwością wyłączenia wybranych typów dokumentów)

+

+

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/-

+

+

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji

+

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów

+

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych

+

+

Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji)

+/-

+
Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)

+

+
Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej

+

+
Kompensaty

+

+
Kompensaty wielowalutowe

+
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów

+

+
Noty korygujące

+

Pobieranie danych kontrahentów z zewnętrznych baz danych (GUS, VIES, CEIDG)

+/-

+ +

Rewizor

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Rewizora

*

+

Zaawansowane pola własne

*

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

+

Biblioteka dokumentów

*

+/-

+

Flagi własne

*

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

+

+

Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

+

+

Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

+

+
Płynna zmiana form księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich danych historycznych

+

+

Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym – otwarcie i zamknięcie ksiąg

+/-

+

+

Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca”

+

+

Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych

+

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)

+/-

+

+
Definiowalne transakcje VAT

+
Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/-

+

+
Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np. rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą) +/-

+/-

+
Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej) +/-

+
Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów) +/-

+

+

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/-

+

+

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji

+

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów

+

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych

+

+

Wiele typów amortyzacji (w Rewizorze GT oraz w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w Rewizorze nexo PRO własne typy amortyzacji) +/-

+/-

+

Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)

+

+

Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej

+

+
Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M

+

Ewidencja remanentów

+

+

Ewidencja wyposażenia

+

+

Obsługa dowodów wewnętrznych

+

+

Kompensaty wielowalutowe

+
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów

+

+
Sprawozdania finansowe

+

+/-

+/-

Pieczęcie księgowe i automatyczne przeksięgowania

+/-

+

+
Noty korygujące

+

Pobieranie danych kontrahentów z zewnętrznych baz danych (GUS, VIES, CEIDG)

+/-

+

+

Gestor

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Klienci
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd.

+/-

+

+

Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego)

+

+

Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały)

+

+

Seryjny tryb dopisywania klientów

+

+

Wielu opiekunów klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów

+

+

Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem

+

+

Zdefiniowane szablony klientów

+

+

Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient

+

+
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych +/-

+

+
Ewidencjonowanie zainteresowań klienta +/-

+

+
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych +/-

+

+
Zaawansowane pola własne klientów *

+

Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego +/-

+

+

Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem +

+

+

Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP) +

+/-

+/-

Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG +

Działania

Numeracja działań

+

+

Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni

+

+

Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania

+

+
Rejestrowany czas wykonania działań +

+

Komentowanie do wykonywania działań

+

+

Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji

+

+

Tryb seryjny dodawania działań

+

+

Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami

+

+
Ostrzeganie o absencji (wpisanej w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania

+

+

Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość)

+/-

+

+
Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania

+/-

+

+

Oznaczanie stopnia wykonania działań

+/-

+ +
Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych

+/-

+

+

Wystawianie dokumentów na podstawie działań

+/-

+

+

Zaawansowane pola własne działań

*

+
Kalendarz
Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia

+

+

Zbiorcze operacje na wydarzeniach

+

+

Zasoby

Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych

+

+

Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami

+

+
Ofertowanie
Dedykowany dokument Oferta

+

+
Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych

+
Definiowanie terminu obowiązywania ofert

+

+
Definiowanie preferowanych form płatności

+

+

Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów

+

+

Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień

+

+

Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego

+

+

Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych

+

+

Drukowanie progów cenowych dla asortymentu użytego w ofercie

+

+

Rozbudowane cenniki w ofertach +/-

+

+

Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach

+/-

+

+

Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta

+/-

+

+
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta) +/- +

+

Rozbudowane opisy ofert

+/-

+

+

Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych

+/-

+

+

Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta

+/-

+

+

Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża)

+/-

+

+
Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku

+

Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości

+

+

Klient pocztowy
Obsługa protokołu IMAP wraz z funkcją IMAP IDLE

+ +

Obsługa hierarchicznych folderów

+

+
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania

+ +
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości

+

+

Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach

+

+

Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowych

+

+

Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy e-mail powinien mieć załącznik

+/-

+

+

Wyszukiwanie w treści wiadomości

+

+

Raporty

Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe

+

+
Uprawnienia do poszczególnych raportów

+

+
Raporty własne użytkowników +

+
Ogólne
Biblioteka dokumentów *

+/-

+

Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS

+

+

Flagi własne

*

+/-

Pola własne *

+

Własne wzorce wydruków +/-

+

Sfera *

+

Uprawnienia użytkowników organizowane w role

+

Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

+

+
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

+

+
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

+

+
Schowek

+

Brudnopis +

Centralki telefoniczne, obsługa komunikatorów

+

Dostosowanie intefejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu)

+

+

Gratyfikant

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Gratyfikanta

*

+

Zaawansowane pola własne

*

+

Raporty własne i wydruki własne

*

+

Widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie

+

+

Wsparcie dla ZFŚS

+/-

Pracownicy
Dane wdrożeniowe – zapewnienie ciągłości informacji także dla świadectw pracy oraz druków ZUS Z3

+/-

+

+

Dane o urlopach – w programie dostępny zawsze aktualny wymiar należnego urlopu dla pracownika, automatyczne przeliczanie (na przykład po przedłużeniu umowy)

+

+

Portal pracownika – możliwość zgłaszania urlopu przez internet, sprawdzanie danych o wynagrodzeniach i potrąceniach komorniczych

+

+

Wydruk dokumentów pracowniczych – kwestionariusz osobowy,karta przychodów, karta wynagrodzeń i wiele innych

+/-

+

+

Umowy

Ewidencja umów o pracę, aneksów, dwóch równoległych umów o pracę z jednym pracownikiem, kontynuacja umowy „w środku” miesiąca (jedna wypłata przy kontynuacji umowy)

+/-

+

+
Ewidencja umów cywilnoprawnych z bogatą obsługą możliwość bardzo dużej rozbudowy możliwości umów cywilnych (kalendarz i ECP, składniki płacowe) +/-

+/-

+
Hierarhiczna struktura firmy

+
Możliwość stworzenia własnej konfiguracji umowy o pracę, odpowiadającej potrzebom firmy. Dla własnych konfiguracji można włączyć ewidencjonowanie lub nie danych związanych: z godzinami przepracowanym, urlopami, chorobami, określeniem działu i stanowiska i innymi

+

+
Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników

+

+
Intuicyjny edytor wydruku umowy o pracę z możliwością wykorzystania wielu wzorców (umowa, aneks, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia) +/-

+

+

System wynagrodzeń 
System wynagrodzeń oparty o definicje list płac i składniki płacowe – podstawową cechą jest łatwość stworzenia oraz prostota dokonywania zmian w późniejszym okresie +/-

+

+

Konfigurowalne składniki płacowe z możliwością określenia wartości na trzech poziomach – w danych składnika (dla całej firmy, w definicji listy płac – dla działu, w umowie – dla pracownika) +/-

+

+

Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą wbudowanego edytora +/-

+

+

Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą skryptu

*

+

W pełni edytowalna wypłata  (możliwość edycji wartości nominalnej i finalnej składników, przeliczanie wszelkich zależności) +/-

+

+

Informator wypłaty – pełen informacje o sposobie wyliczenia wypłaty wraz z opisem, zawsze aktualny – nawet po edycji wypłaty

+/-

+

+

Elastyczne i intuicyjnie definiowane wydruki list płac/rachunków, odcinków wypłat/rachunków, zbiorczych zestawień list płac/rachunków oraz karty wynagrodzeń. Jedna konfiguracja wydruku może obsługiwać wszystkie wyżej wymienione typy dokumentów

+/-

+

+
Kreator naliczania wynagrodzeń – pełna automatyzacja generowania list płac i wypłat +/- +

+

Korygowanie wynagrodzeń – edycja rozliczonego okresu w dowolnym zakresie

+/-

+

+

Zbiorcze operacje związane z edycją systemu wynagrodzeń – przypisywanie, usuwanie, ustalenie wartości dla wielu pracowników jednocześnie

+

+

Listy rachunków – intuicyjne rozliczanie umów cywilnoprawnych

+/-

+

+

Widżet przypominający o konieczności naliczenia wynagrodzeń według zdefiniowanego planu

+

+
Możliwość wyliczenia wypłaty z wyprzedzeniem w dowolnym miesiącu np. w przypadku znanej długotrwałej absencji pracownika

+

+
Karta pracy
Przejrzyste moduły czasu pracy w formie kalendarzowej oraz modułowej (harmonogram, absencje chorobowe, urlopowe, inne nieobecności) o godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne, o urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności

+/-

+

+

Sumaryczna ewidencja czasu pracy – możliwość wpływania na wyliczenie wypłaty, rozliczanie pracy menedżerów

+ +

Dowolne okresy rozliczeniowe

+/-

+

+
Wiele systemów rozliczania czasu pracy

+ +
Podstawa zasiłku chorobowego znana już podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego (możliwość ręcznej edycji)

+

+

Delegacje krajowe i zagraniczne

+

+
Deklaracje ZUS
Możliwość utworzenia rozrachunku na podstawie deklaracji

+

+
Wydruki
Kilkadziesiąt wydruków kadrowych, w pełni edytowalnych wbudowanym w program edytorem

+/-

+

+

Strona główna
Kafel wynagrodzenia – informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników

+ +

Informacja o kończących się umowach

+/-

+

+
Informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach

+/-

+ +
Informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji)

+/-

+

+

Ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu

+/-

+

+
Działania
Przypomnienia kadrowe – pojawiające się po wykonaniu określonych czynności (rozwiązanie umowy spowoduje wyświetlenie pytań o wystawienie świadectwa pracy, PIT-11 oraz wyrejestrowanie z ZUS z możliwością wybrania opcji „Przypomnij później” i zapisania do modułu Działania, dzięki czemu program poinformuje i wyświetli odpowiednią informację w późniejszym czasie)

+

+
Portal pracownika
Nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych

+

+

Informacja o wynagrodzeniach

+ +

Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego

+

+
Możliwość zgłoszenia urlopu

+ +

Biuro

Funkcja

GT

nexo PRO

Biuro nexo jako integralny składnik InsERT nexo
Pełna integracja Biura z pozostałymi składnikami systemu

+/-

+

Możliwość pracy na jednej bazie danych z innymi składnikami systemu

+

Pola własne

+

InsMAIL

+
Definiowalne zestawienia

+

Platformowy mechanizm wydruków

+

Definiowalne wzorce wydruków

+

Klienci, cenniki, warunki umowne

Kartoteka klientów zintegrowana z kartoteką Subiekta i programów księgowych +/- +
Rejestr usług księgowych +
Cenniki usług księgowych +/- +
Lista najważniejszych warunków umowy pomiędzy BR a klientem

+

Możliwość automatycznego fakturowania klientów +/-

+

Działania cykliczne
Możliwość definiowania działań cyklicznych +/-

+

Działanie jako złożona struktura różnych typów danych

+

Widok działań w ujęciu „od klienta”

+/- +
Widok działań w ujęciu „od działania” +/- +

Możliwość grupowania działań i zbiorczego przypisywania do klientów

+

Operacje zbiorcze
Deklaracje skarbowe – drukowanie poleceń przelewu +/-

+

Deklaracje skarbowe – wysyłka elektroniczna

+/-

+

Deklaracje skarbowe – pobieranie UPO

+/-

+

Deklaracje skarbowe – weryfikacja podpisu

+/-

+

Ustawianie parametrów VAT (Rejestry VAT)

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Schematy dekretacji dokumentów

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Stawki ryczałtu

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Parametry dowodu wewnętrznego

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Dostępność pól opisu księgowego

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Opisy operacji gospodarczych

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Parametry dekretacji dokumentów

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Kategorie księgowe

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Okres

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Plan kont

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Sprawozdania finansowe

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Definicje deklaracji

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Schematy dekretacji dokumentów

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Pieczęcie księgowe

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Rejestry księgowe

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Opisy księgowe dokumentów

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Dzienniki księgowe

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Parametry schematów dekretacji

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Dostępność pól opisu księgowego

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Opisy operacji gospodarczych

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Parametry dekretacji dokumentów

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Kategorie księgowe

+

Kopiowanie wzorców wydruków – Logo

+/-

+

Kopiowanie wzorców wydruków – Nagłówek raportu

+/-

+

Kopiowanie wzorców wydruków – Stopka raportu

+/-

+

Kopiowanie wzorców wydruków – Nagłówek strony

+/-

+
Kopiowanie wzorców wydruków – Stopka strony

+/-

+

Kopiowanie danych kadrowo-płacowych – Treści umowy o pracę

+
Kopiowanie danych kadrowo-płacowych – Treści umowy cywilnoprawnej

+

Kopiowanie danych kadrowo-płacowych – Treści rachunku do umowy cywilnoprawnej

+
Kopiowanie danych kadrowo-płacowych – Fundusze i ubezpieczenia ZUS

+/-

+

Kopiowanie danych kadrowo-płacowych – Składniki płacowe

+

Kopiowanie instytucji

+
Kopiowanie pozostałych parametrów i słowników – Podatki i koszty

+

Obsługa typów dokumentów

+

11. Czy dokumenty handlowe z nexo można wysłać elektronicznie do biura rachunkowego pracującego na linii GT?

Nie ma takiej możliwości, w obie strony – ani z GT do nexo, ani z nexo do GT.